ส่ง E-mail ถึงนักศึกษาบนระบบ LEB2 ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถส่ง E-mail ถึงนักศึกษาบนระบบ LEB2 ได้หรือไม่?

A: ปัจจุบัน LEB2 ยังไม่มีฟีเจอร์รองรับการส่งอีเมลบนระบบโดยตรง แต่อาจารย์สามารถติดต่อทีมงาน LEB2 ให้ช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ โดยอาจารย์สามารถส่งข้อความที่ต้องการมาทางอีเมลทีมงานหรือ Live Chat บนระบบ LEB2 ระบุ Class-section ที่ต้องการประกาศและรายละเอียดข้อความที่ต้องการแจ้งถึงนักศึกษาให้ครบถ้วน 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น