แก้ไขคะแนนในเกณฑ์การประเมินที่ได้ประเมินไปแล้ว

  • ปรับปรุงเมื่อ

เมื่ออาจารย์แก้ไขคะแนนของเกณฑ์การประเมิน (Criteria) ในกิจกรรมที่ได้มีการประเมินไว้แล้ว ระบบจะเเสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์เลือกว่าต้องการให้ปรับคะแนนของนักศึกษาที่ถูกประเมินไว้แล้วอย่างไร

 

mceclip0.png

อาจารย์สามารถเลือก

  • แก้ไขคะแนนอัตโนมัติ เปลี่ยนคะเเนนเดิมให้เป็นคะแนนใหม่ โดยคะเเนนสูงสุดที่อยู่ในระดับการประเมินที่นักศึกษาเคยได้
  • ไม่แก้ไขคะแนน รักษาคะแนนเดิมที่นักศึกษาเคยได้ และเปลี่ยนระดับของการประเมินให้ตรงกับคะแนน
  • ลบคะแนนเดิมทั้งหมด (ระบบจะลบข้อมูลการให้คะเเนนที่อาจารย์ได้ประเมินให้นักศึกษาไปแล้ว อาจารย์สามารถประเมินนักศึกษาใหม่ได้)

หลังจากนั้นกด บันทึก 

 

หากอาจารย์เลือก Delete All Scores และบันทึกแล้ว กรณีต้องการยกเลิกคำสั่งหรือนำคะแนนเดิมกลับมาสามารถทำได้โดยติดต่อทีมงาน LEB2 เท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น