วิธีการนำเข้า/ดาวน์โหลดคะแนน

 • ปรับปรุงเมื่อ
ระบบ LEB2 รองรับการประกาศคะแนนให้กับนักศึกษา การประเมินผลงานของนักศึกษาบนระบบ LEB2 นักศึกษาจะสามารถดูคะแนนในสมุดคะแนนได้ทันทีหลังจากได้รับการประเมินเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ระบบ LEB2 ยังรองรับการนำเข้าคะแนนที่ประเมินจากนอกระบบ กลับมาใส่บนระบบเพื่อประกาศคะแนนต่อไปได้อย่างง่ายดาย 
 

 

ใครสามารถนำเข้า/ดาวน์โหลด คะแนนใน LEB2 ได้บ้าง

บทบาทต่อไปนี้สามารถนำเข้า / ดาวน์โหลด คะแนนใน LEB2

 • ทีมผู้สอน

การนำเข้าคะแนนบน LEB2

 1. ไปที่ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. คลิกที่ชื่อที่กิจกรรมที่ต้องการ
 3. คลิก "..."
 4. เลือก "ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับกรอกคะแนน"
 5. กรอกคะแนนตามรายชื่อนักศึกษา (ใส่คะแนนให้ครบทุกเกณฑ์การประเมิน)
 6. กลับไปที่ กิจกรรมการประเมิน
 7. คลิก "..."
 8. เลือก "อัปโหลดไฟล์คะแนน"
 9. เลือกไฟล์ที่เป็นเทมเพลต LEB2
  หมายเหตุ  หากเป็นกิจกรรมรายบุคคลต้องกรอกคะแนนสำหรับศึกษาทุกคนและหากเป็นกิจกรรมกลุ่มกรอกคะแนนสำหรับสมาชิกคนเดียวในกลุ่ม (สมาชิกในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน)

การดาวน์โหลดคะแนนบน LEB2

 1. ไปที่ "สมุดคะแนน"
 2. คลิก "นำออก"

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น