การเช็กชื่อนักศึกษา

 • ปรับปรุงเมื่อ

มาทำให้การเช็กชื่อนักศึกษาเร็วกว่าเดิมด้วย LEB2 กัน! อาจารย์สามารถเช็กชื่อนักศึกษาได้ 2 วิธี คือ
การเช็กชื่อนักศึกษาแต่ละคนด้วยตนเอง และ การสร้างรหัสตัวอักษร หรือ QR Code ให้นักศึกษา

ใครสามารถเช็กชื่อนักศึกษาได้บ้าง

 • เจ้าของห้องเรียน และ อาจารย์ผู้สอน

วิธีการเช็กชื่อ

 • การเช็กชื่อนักศึกษาแต่ละคนด้วยตนเอง
 1. เลือก วันและเวลา ที่ต้องการเช็กชื่อ
 2. เลือกสถานะการเข้าห้องเรียนของนักศึกษาแต่ละคนได้ในตาราง 
 • การสร้างรหัสตัวอักษร หรือ QR Code ให้นักศึกษาเช็กชื่อด้วยตนเอง 
 1. เลือก วันและเวลา ที่ต้องการเช็กชื่อ
 2. คลิก สร้างรหัสเข้าชั้นเรียน
 3. คลิก สร้าง
 4. กำหนด สถานะการเช็กชื่อ ของนักศึกษา
 5. กำหนด เวลาของแต่ละสถานะ
 6. กำหนด อายุการใช้งาน ของรหัสตัวอักษร หรือ QR Code
 7. เลือก ประเภทของรหัส ว่าเป็น รหัสตัวอักษร, QR Code หรือ ทั้งสองแบบ
 8. คลิก บันทึก
 9. ถ่ายภาพหน้าจอของรหัสตัวอักษร หรือ QR Code ที่สร้างไว้ เพื่อนำไปแสดงให้นักศึกษาเช็กชื่อเข้าห้องเรียน

หมายเหตุ

 1. อย่าลืมกำหนดสถานะและเวลาของแต่ละสถานะในการเช็กชื่อ หากอาจารย์ลืม นักศึกษาจะสามารถเช็กชื่อเป็นตรงเวลาได้ตลอดเวลา
 2. การสร้าง QR code และ Letters Code จะเป็นการสร้างโค้ดสำหรับให้นักศึกษาเช็กชื่อเพื่อเข้าเรียนในห้องนั้นๆ ไม่สามารถนำโค้ดที่สร้างไปใช้ต่อกับห้องอื่นๆ ได้ หากสอนวิชาเดียวกันแต่คนละ section ให้สร้างโค้ดสำหรับทุกๆ section 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

22 จาก 45 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ