นำเข้า"เกณฑ์การประเมิน"

  • ปรับปรุงเมื่อ

อาจารย์สามารถนำเข้าเกณฑ์การประเมินจากผลการเรียนรู้ได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 

ใครสามารถนำเข้าเกณฑ์การประเมินได้บ้าง

  • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์ 

วิธีการนำเข้าเกณฑ์การประเมิน 

  1. คลิก "นำเข้า"
  2. เลือก เกณฑ์การประเมินที่ต้องการ 
  3. คลิก "บันทึก"

หมายเหตุ:  ไม่สามารถแก้ไขหรือลบเกณฑ์การประเมินที่มาจาก ผลการเรียนรู้ ได้ แต่สามารถแก้ไขระดับความคาดหวังได้ 

สิ่งที่สามารถแก้ไขได้ในเกณฑ์การประเมินที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง

  • คะแนนของแต่ละระดับ
  • ระดับความคาดหวัง
  • คำอธิบายของความคาดหวังแต่ละระดับ
  • คลิก "บันทึก" เมื่อเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากไม่ต้องการคำนวณคะแนนสามารถนำเครื่องหมายถูกที่ช่องคิดคะแนนออก 

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> เกณฑ์การประเมินกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น