วิธีการสร้างกลุ่มใหม่ให้นักศึกษา

  • ปรับปรุงเมื่อ

หากสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินเป็นงานกลุ่มอย่าลืมจัดการกลุ่มสำหรับนักศึกษาโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ใครสามารถสร้างกลุ่มใหม่ให้นักศึกษาได้บ้าง

  • ทีมผู้สอนสามารถสร้างกลุ่มได้ทุกประเภทอย่างไรก็สามารถตั้งค่าอนุญาตให้นักศึกษาสร้างกลุ่ม โดยเลือกสมาชิกทุกคนได้ที่ 'ใครสามารถแก้ไขกลุ่มได้'


วิธีการสร้างกลุ่มใหม่ให้นักศึกษา

  1. คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อการประเมินกลุ่มที่สร้างขึ้น
  2. คลิก "กลุ่ม"
  3. คลิก "จัดการกลุ่ม"
  4. เลือก "สร้างกลุ่มใหม่"
  5. กรอกชื่อกลุ่ม
  6. เลือก สมาชิกหรือค้นหาด้วยรหัสนักศึกษา  (ในกลุ่มต้องมีนักศึกษาอย่างน้อย 1 คน)
  7. คลิก "บันทึก"

หมายเหตุ วิธีนี้ใช้เวลาในการสร้างมากกว่าวิธีการสุ่มหรือนำมาใช้ซ้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น