การสร้างงานกลุ่ม "แบบใช้ซ้ำและแบบสุ่ม"

  • ปรับปรุงเมื่อ

นอกจากการสร้างกลุ่มใหม่ให้นักศึกษาด้วยตัวเอง สามารถใช้กลุ่มเดิมจากกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว โดยการนำมาใช้ซ้ำหรือจัดกลุ่มใหม่โดยการสุ่ม

ใครสามารถสร้างกลุ่มโดยใช้ซ้ำและสุ่มได้บ้าง

ทีมผู้สอนสามารถสร้างกลุ่มได้ทุกประเภท และสามารถอนุญาตให้นักศึกษาแก้ไขกลุ่มโดยเลือกสมาชิกทั้งหมดที่ 'ใครสามารถแก้ไขกลุ่มได้'

วิธีสร้างกลุ่มแบบสุ่มและแบบใช้ซ้ำ:

1. คลิกกิจกรรมเพื่อการประเมินแบบรายกลุ่มที่สร้างขึ้น

2. คลิกที่ "กลุ่ม

3. ไปที่ "จัดการกลุ่ม

4. เลือกประเภทของกลุ่มที่ต้องการ

  • แบบใช้ซ้ำ: ใช้กลุ่มเดิมจากกิจกรรมอื่นๆ ** เลือกกิจกรรมที่ต้องการ *
  • สุ่ม: จัดการกลุ่มโดยการสุ่ม

   - ใส่จำนวนสมาชิกในกลุ่ม

   - คลิก"รีเฟรช" เพื่อสุ่มสมาชิกในกลุ่ม

   - คลิก "บันทึก"เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น