วิธีการประเมินงานนักศึกษา

 • ปรับปรุงเมื่อ

Assess-Assignment-TH.jpg

เมื่อนักศึกษาส่งงานบนระบบ LEB2  อาจารย์สามารถประเมินงานให้คะแนนบนระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

ใครสามารถประเมินงานนักศึกษาได้บ้าง

 • บทบาทของเจ้าของห้องเรียน อาจารย์ และผู้ช่วยสอนสามารถประเมินงานให้นักศึกษาได้

วิธีการประเมินงานนักศึกษา

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. คลิก"ประเมิน" เพื่อเริ่มการประเมิน

  mceclip1.png

 3. จากนั้นคลิก ปุ่มสีเขียว ทางด้านขวา

  mceclip2.png

 4. เกณฑ์การประเมินทั้งหมดในกิจกรรมจะแสดงขึ้นมา ซึ่งต้องประเมินให้ครบทุกเกณฑ์การประเมิน โดยอาจารย์สามารถคลิกเลือกประเมินตาม Level/ เกณฑ์คะแนนที่ได้กำหนดเอาไว้ หรือกรอกคะเเนนที่ช่อง Score (กรณีที่กำหนดเกณฑ์การให้คะเเนนแบบ Calculate score เเละต้องการให้คะเเนนที่อยู่ระหว่างเกณฑ์)  *หากประเมินไม่ครบระบบจะขึ้นว่ายังตรวจงานไม่เสร็จ

  mceclip1.png

 5. คลิก ปุ่มสีเขียว อีกครั้งเมื่อทำการประเมินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 6. คลิกที่ไอคอน  2020-05-14_1544.png  เพื่อตรวจสอบวันที่และเวลาที่นักศึกษาส่งการบ้านและดาวน์โหลดไฟล์การบ้านทั้งหมดที่นักศึกษาส่งมา 

หมายเหตุ

 • หากมีไฟล์ใด ๆ ยกเว้นไฟล์ที่อ้างถึงข้างต้นต้องดาวน์โหลดมาตรวจก่อนจากนั้นทำการประเมินในระบบต่อได้ และหากมีนักศึกษาเขียนรายละเอียดใน Description box มาถึงอาจารย์ ระบบจะทำการ generate ข้อความที่นักศึกษาใส่มาเป็นไฟล์ PDF อาจารย์สามารถตรวจสอบจำนวนไฟล์ที่นักศึกษาส่งมาได้จากแถบนี้ 

slide_to_see.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

23 จาก 44 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ