จะเปลี่ยนบทบาทผู้สอนได้อย่างไร?

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: จะเปลี่ยนบทบาทผู้สอนได้อย่างไร?

A: อาจารย์สามารถเปลี่ยนบทบาทผู้สอนได้ที่ฟีเจอร์ สมาชิก ตามรายละเอียดดังนี้

  • การเปลี่ยนบทบาทขอทีมผู้สอน
  1. เลือก ทีมผู้สอน
  2. คลิก gear.png
  3. เลือกบทบาทที่ต้องการเปลี่ยน

หมายเหตุ อาจารย์จะไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทของเจ้าของห้องเรียนได้ ต้องให้ทีมงานเป็นผู้ดำเนินการให้เท่านั้น

7.1.png

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น