หากลืมชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจะทำอย่างไร?

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: หากลืมชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจะทำอย่างไร?

A: อาจารย์และนักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ที่อยู่: อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 (CB2)
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ กด 111 หรือ 02 470 9400 อีเมล ccsupport@kmutt.ac.th

Facebook: https://web.facebook.com/cckmutt

หมายเหตุ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ถูกต้องจะต้องเหมือนกับที่ใช้เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น