นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้หรือไม่ และสามารถทำได้อย่างไร

A: บน LEB2 นักศึกษาสามารถแก้ไขรูปภาพ อีเมล รวมถึงข้อมูลการติดต่อได้อย่างง่ายดาย เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่ชื่อของตนเอง ซึ่งอยู่ทางมุมขวาของระบบ

    1.png

  2. คลิก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว                                

    2.png                                              
  3. ใส่รายละเอียดและอัพโหลดรูปภาพ อีเมล และข้อมูลติดต่อ

หมายเหตุ ควรใส่อีเมลที่ใช้ประจำเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรม ข่าวสาร หรือนัดหมายเพื่อเรียนออนไลน์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

6 จาก 10 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ