สร้างกิจกรรมเดียวกันในหลายห้องเรียนหรือหลาย section ได้อย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถสร้างกิจกรรมเดียวกันในหลายห้องเรียนหรือหลาย section ได้อย่างไร

A: ในกรณีที่อาจารย์สร้างกิจกรรมขึ้นมา และต้องการให้กิจกรรมนี้อยู่ในทุก section สามารถทำได้ 2 กรณี 

 1. ในกรณีที่อาจารย์ออกแบบแผนการสอนทั้งห้องเรียนเรียบร้อยแล้วและต้องการใช้กับ section อื่นๆ อาจารย์สามารถเข้าไปที่หน้าห้องเรียน (Class) คลิกฟันเฟืองในห้องเรียนที่มีข้อมูล เลือกคัดลอกแผนการสอน และเลือกห้องเรียนปลายทางที่ต้องการคัดลอกแผนการสอน ระบบจะทำการคัดลอกแผนการสอนและกิจกรรมต่างๆที่อาจารย์สร้างไว้ 

*อย่าลืมที่จะเข้าไปแก้ไข วันและเวลาของแต่ละกิจกรรมหากแต่ละ Section ใช้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน 

2.ในกรณีที่เป็นกิจกรรมระหว่างเทอมที่ต้องการใช้กับทุก Section อาจารย์สามารถแจ้งมายังทีมงานเพื่อคัดลอกกิจกรรมเป็นรายกิจกรรมได้ โดยติดต่อมาทาง LIVE CHAT บนระบบ  

ข้อควรระวัง หากคัดลอกแผนการสอนในห้องเรียนที่มีข้อมูลอยู่แล้วอาจทำให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดหรือข้อมูลซ้ำซ้อนได้  แนะนำให้คัดลอกไปยังห้องเรียนเปล่า หรือ ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อดำเนินการต่อไป 

 

 

 บทความที่เกี่ยวข้อง >> การตั้งค่าห้องเรียน& การคัดลอกแผนการสอน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น