นักศึกษาสามารถดูรายชื่ออาจารย์ผู้สอนได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถดูรายชื่ออาจารย์ผู้สอนได้หรือไม่

A: ได้ค่ะ นักศึกษาสามารถไปที่ฟีเจอร์ Member จากนั้นเลือก Teaching Team เพื่อดูรายชื่อของอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดในห้องเรียนนี้ได้เลย :)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น