บุคคลภายนอกสามารถใช้งาน LEB2 ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: บุคคลภายนอก KMUTT สามารถใช้ได้ LEB2 หรือไม่?

A: ไม่ได้ เนื่องจากระบบ LEB2 สามารถใช้ได้เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาใน KMUTT เท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น