การอัปโหลดไฟล์ผ่าน Online quiz

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถอัปโหลดไฟล์ข้อสอบผ่านฟีเจอร์ Online quiz ให้นักศึกษาได้หรือไม่

A: ในส่วนของการอัปโหลดไฟล์ผ่านฟีเจอร์ Online quiz ยังไม่สามารถทำได้ หากอาจารย์ต้องการอัปโหลดไฟล์ข้อสอบ แนะนำในทำบนฟีเจอร์ Assessment activity ซึ่งทั้งอาจารย์และนักศึกษาจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ทั้ง 2 ฝ่าย

 

 

บมความที่เกี่ยวข้อง >> วิธีการสร้างกิจกรรมเพื่อประเมินงาน "รายบุคคล"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น