สามารถแก้ไขคำอธิบาย Level ของ CLO ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถแก้ไขคำอธิบาย Level ของ CLO ได้หรือไม่?

A: ปัจจุบันการปรับแก้ไข Description ของแต่ละ Level ใน Course Learning Outcome หรือ CLO ที่มาจากหลักสูตรนั้น สามารถทำได้แล้ว แต่ยังคงไม่สามารถแก้ไขชื่อของ CLO ที่หลักสูตรได้กำหนดมาให้และไม่สามารถลบออกไปจากรายวิชาได้ นอกจากนี้ อาจารย์ยังสามารถเพิ่ม LO ในรายวิชาของตนเองได้ โดยการกดสร้างขึ้นใหม่ในห้องเรียนนั้นๆ ซึ่ง LO ที่สร้างใหม่จะถูกระบุเป็นผลการเรียนรู้เพิ่มเติมที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และนำมาใช้ติดตามผลการเรียนรู้ในรายกิจกรรมหรือควิซได้เช่นเดียวกับ CLO ที่มาจากหลักสูตร อีกทั้งระบบยังเก็บทุกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแม้จะไม่ได้ผูกกับกับหลักสูตรก็ตาม

clo_edit.png

clo_edit_2.png

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> การเพิ่ม"ผลการเรียนรู้"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น