การเช็กชื่อเข้าเรียน

 • ปรับปรุงเมื่อ

ระบบ LEB2 มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Attendance หรือการเช็กชื่อเข้าเรียน โดยนักศึกษาสามารถเช็กชื่อเข้าเรียนได้ก็ต่อเมื่อ อาจารย์สร้าง QR Code หรือ Letters code มาจากระบบ วิธีการเช็กชื่อเข้าเรียนสามารถทำได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ (Desktop version) และอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกประเภท (Mobile version)

บนคอมพิวเตอร์

 1. ไปที่ฟีเจอร์ การเช็กชื่อ
 2. คลิก บันทึกเข้าชั้นเรียน
 3. ใส่โค้ดตัวอักษรที่อาจารย์สร้างเพื่อเช็กชื่อเข้าห้องเรียน

attendance_desktop.png

enter_code.png

สีของแต่ละสถานะการเช็กชื่อหมายถึงอะไร?

 • ตรงเวลา แสดงเครื่องหมาย สีเขียว
 • สาย แสดงเครื่องหมาย สีส้ม
 • ลา แสดงเครื่องหมาย สีน้ำเงิน
 • ขาดเรียน แสดงเครื่องหมาย สีแดง

attendance_1.png

หมายเหตุ: หากอาจารย์มีการตั้งเวลาหมดอายุของ QR code และ Letters code สำหรับเช็กชื่อไว้ เมื่อนักศึกษาสแกนหลังจากเวลาที่กำหนด จะทำให้ไม่สามารถเช็กชื่อเข้าเรียนได้

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทุกประเภท

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. สแกน QR Code ที่อาจารย์สร้างขึ้นสำหรับการเช็กชื่อ
 • เมื่อสแกน QR Code แล้วระบบจะนำเข้าสู่หน้า Log in ให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเพื่อเช็กชื่อ หลังจากนั้นระบบจะปรากฏสถานะการเช็กชื่อดังภาพ เป็นอันสมบูรณ์

  status_mobile.png

   2. การเช็กชื่อผ่านตัวอักษร มีวิธีการดังนี้

 • ล็อคอินเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านที่เข้าใช้ NewACIS
 • ไปที่ฟีเจอร์ การเช็กชื่อ
 • ใส่โค้ดตัวอักษรที่อาจารย์สร้างเพื่อเช็กชื่อเข้าห้องเรียน
 • คลิก save

attendance.png

 

attendance_2.png

 

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> ลากิจ ลาป่วย แจ้งผ่านฟีเจอร์ Attendance ได้เลย!

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

17 จาก 28 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ