การใช้งานไฟล์

  • ปรับปรุงเมื่อ

สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ไปที่ฟีเจอร์ ไฟล์
  2. เลือกดาวน์โหลดไฟล์งานที่ต้องการ

file.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

11 จาก 21 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ