การนำเข้าวิดีโอที่อัปโหลดบน Learn It กลับมาใช้ซ้ำ

  • ปรับปรุงเมื่อ

อาจารย์สามารถจัดการบทเรียนออนไลน์สำหรับรายวิชาที่มีหลายห้องเรียน หรือสามารถนำวิดีโอที่เคยอัปโหลดไว้แล้วในฟีเจอร์ Learn It ของห้องเรียนในปีการศึกษาก่อนหน้า กลับมาใช้ซ้ำในรายวิชาใดของปีการศึกษาปัจจุบันได้ โดยไม่ต้องอัปโหลดวิดีโอใหม่ทุกครั้ง

การนำวิดีโอที่อัปโหลดไว้แล้วในระบบ LEB2 กลับมาใช้

  1. สร้างบทเรียนออนไลน์

  2. คลิกที่ icon ฟันเฟืองตรงหัวข้อของบทเรียนที่ต้องการ

  3. เลือก Import Lecture จะแสดงรายการห้องเรียนทั้งหมดที่อาจารย์เป็นสมาชิกในทีมผู้สอน

  4. เลือกวิดีโอ Lecture ที่ต้องการ โดยสามารถ filter ปีการศึกษาก็ได้

  5. กด Import

 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้หรือไม่?

  • วิดีโอที่ถูกอัปโหลดไว้ใน Learning Activity นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดออกมาได้ 

  • วิดีโอที่ถูกอัปโหลดไว้ในฟีเจอร์ Learn It ซึ่งอาจจะเป็นบันทึกการสอน หรือสื่อที่อาจารย์สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สอน ระบบจะช่วยปรับคุณภาพเพื่อให้เล่นได้อย่างราบรื่นโดยอ้างอิงตามการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงไม่เปิดให้นักศึกษาดาวน์โหลดวิดีโอเก็บไว้ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง >>นักศึกษาดูวิดีโอบนระบบได้หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

17 จาก 31 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ