รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องเรียน

 • ปรับปรุงเมื่อ

Managing-Classroom-TH.jpg

เริ่มเทอมใหม่ต้องเตรียมห้องเรียนใหม่ให้พร้อม ระบบ LEB2 ได้เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเช่นกัน บทความนี้จะรวบรวมทุกอย่างที่อาจารย์ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องเรียนบนระบบ LEB2 โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบ LEB2 จนถึงการเปิดห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน

ก่อนเปิดเทอม ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

สิ่งแรกสุดก่อนการเตรียมห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนนั้นอาจารย์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายวิชาก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ LEB2 สามารถอ่านรายละเอียดของขั้นตอน step by step ได้ที่บทความ ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบ LEB2 หากทำความเข้าใจและดำเนินการในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถไปออกแบบแผนการสอนได้เลย

การนำเข้าห้องเรียน

เมื่อผ่านขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบ LEB2 เสร็จแล้วเรียบร้อย ต่อมาอาจารย์จะต้องนำเข้าห้องเรียนบนระบบ LEB2 รายวิชาที่อาจารย์ได้ส่งรายละเอียดไปยังระบบ NewACIS พร้อมทั้งรายชื่อของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาของอาจารย์ผ่านระบบดังกล่าว จะถูกอัปเดตเข้าสู่ระบบ LEB2 อย่างอัตโนมัติ 1 วันหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อาจารย์เพียงแค่เข้าสู่ระบบ LEB2 และนำเข้าห้องเรียนได้เลย

ขั้นตอน

 1. คลิกปุ่ม Import Class
 2. เลือกปีการศึกษาที่ต้องการนำเข้าห้องเรียน
 3. เลือกห้องเรียนที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ
 4. กด Import
  import_class_2.png

หมายเหตุ ห้องเรียนที่ถูกนำเข้ามาจะอยู่ในส่วนของ Draft Classes

การคัดลอกแผนการสอน

ในกรณีที่อาจารย์ต้องการใช้แผนการสอนเดิมจากห้องเรียนเมื่อเทอมที่แล้ว อาจารย์สามารถคัดลอกแผนการสอนและนำไปใช้ในเทอมใหม่ได้โดยไม่ต้องสร้างแผนการสอนใหม่

ขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียนก่อนหน้าที่ต้องการโคลนแพลน
 3. กด ฟันเฟือง เลือก Clone Plan

  clone_plan.png

 4. เลือกห้องเรียนปลายทางที่ต้องการคัดลอกแผนการสอน
 5. คลิก Clone

ข้อควรทราบ สิ่งที่จะมาพร้อมกับการคัดลอกแผนการสอน

 • ผลการเรียนรู้
 • กิจกรรมเพื่อการประเมิน
 • กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 • แบบสำรวจ
 • Learn It Video

หมายเหตุ

 1. การคัดลอกแผนการสอนจะเป็นการคัดลอกข้อมูลทั้งหมด ไม่สามารถเลือกเฉพาะกิจกรรมได้ หากต้องการคัดลอกกิจกรรมประเภทควิซที่เฉพาะเจาะจง ให้กด Clone quiz แทน
 2. การนำเข้าวิดีโอที่อัปโหลดไว้แล้วบนระบบ LEB2 กลับมาใช้ซ้ำในรายวิชาใดของปีการศึกษาปัจจุบันได้ โดยไม่ต้องอัปโหลดวิดีโอใหม่ทุกครั้ง ด้วยฟีเจอร์ Import Learn It 

การเปิดห้องเรียนเพื่อทำการสอน

เมื่ออาจารย์ออกแบบการสอนเรียบร้อยแล้วและพร้อมสำหรับการเปิดห้องเรียนเพื่อทำการสอน สามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอนนี้เลย

ขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกแถบ Current Class
 3. เลือกห้องเรียนที่ต้องการเปิด
 4. กด Publish Class

Publish_class.png

 

หมายเหตุ เมื่อกด Publish Class แล้วห้องเรียนที่ถูกนำเข้ามาอยู่ในส่วน Draft Classes จะเปลี่ยนไปอยู่ใน Published Classes

การจัดการห้องเรียนที่ไม่ได้สอน

เมื่อสอนหมดเทอมแล้วเริ่มเทอมใหม่ อาจารย์อาจจะมีบางห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้สอนอีกต่อไปแล้วค้างอยู่บนระบบ LEB2 หากอาจารย์ไม่ต้องการใช้ห้องเรียนนั้นอีกต่อไปแล้ว สามารถจัดการห้องเรียนที่ไม่ได้สอน 2 วิธี ดังนี้

1. จัดเก็บห้องเรียนที่ไม่ได้สอน (Archived Class) โดยวิธีการนี้เป็นเพียงการนำห้องเรียนที่ไม่ได้สอนอีกต่อไปเก็บไว้ใน section Archived รายชื่ออาจารย์จะยังอยู่ในห้องเรียนนั้นอยู่และห้องเรียนจะยังคงค้างอยู่บนระบบ LEB2

ขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียนที่ต้องการจัดเก็บ
 3. กดฟันเฟือง
 4. เลือก Archive
 5. ระบบจะ Pop up ขึ้นมาถามว่าต้องการ Archive ห้องเรียนนี้ใช่หรือไม่
 6. กด OK

archive_class.png

archve_ok.png

และห้องเรียนที่ถูกจัดเก็บจะถูกย้ายนำไปไว้ในแถบ Archived

ach_class.png

2. ออกจากห้องเรียนที่ไม่ได้สอน โดยวิธีการนี้จะเปรียบเสมือนการลบห้องเรียนนั้นออกไปจากระบบ เมื่ออาจารย์ออกจากห้องเรียนไปแล้วจะไม่ปรากฏห้องเรียนดังกล่าวอยู่บนระบบอีกต่อไป

ขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียนที่ต้องการออก
 3. กดที่ฟันเฟือง
 4. เลือก Leave Class

leave.png

ข้อควรทราบ

 • หากอาจารย์เป็นเจ้าของห้องเรียน (Class Owner) จะต้องทำการกำหนดเจ้าของห้องเรียนคนใหม่ก่อนทำการออกจากห้องเรียน
 • หากห้องเรียนมีสมาชิกเพียงแค่ 1 คน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของห้องเรียนหรือทีมผู้ช่วยสอน จะไม่สามารถ Leave Class ได้เช่นกัน
 • หากอาจารย์ต้องการ Delete class สามารถทำได้เมื่ออาจารย์อยู่ในบทบาทของ Owner กรณีที่ห้องเรียนมี Teaching team หลายคน ให้อาจารย์ลบสมาชิกออกทั้งหมด แล้วจึงจะสามารถ Delete class ได้

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น