ใช้งาน LEB2Live พร้อมกับทำ online quiz ในระบบได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ใช้งาน LEB2Live พร้อมกับทำ online quiz ในระบบได้หรือไม่

A: ได้ เนื่องจากเมื่อนักศึกษากดที่ WATCH LIVE เเล้วจะปรากฎหน้าต่างของ Microsoft Teams แยกออกไปต่างหาก จึงยังทำให้นักศึกษาสามารถใช้งานหน้าต่างของระบบ LEB2 ได้ตามปกติ ดังนั้นอาจารย์จึงสามารถให้นักศึกษาทำควิซไปในระหว่างที่ใช้งาน Live ได้นั่นเอง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น