สถานะการลงทะเบียนบนห้องเรียน LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

ปัจจุบันนี้ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดตามสถานะการลงทะเบียน ผ่านห้องเรียนบนระบบ LEB2 ได้แล้วที่ฟีเจอร์ Member โดยสถานะการลงทะเบียนเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่านักศึกษาลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่ ดังนั้น LEB2 จึงแสดงสถานะการลงทะเบียนให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบร่วมกันเพื่อตรวจสอบและดำเนินการลงทะเบียนให้สมบูรณ์

member_enrolled_.png

ความหมายของสถานะการลงทะเบียนบนห้องเรียน LEB2

  • เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนสมบูรณ์บน NewACIS สถานะในห้องเรียนบนระบบ LEB2 แสดงเป็น Enrolled
  • เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนไม่สมบูรณ์บน NewACIS สถานะในห้องเรียนบนระบบ LEB2 แสดงเป็น Not enrolled

อาจารย์สามารถเพิ่มรายชื่อของนักศึกษาด้วยตนเองบนระบบ LEB2 ได้ตามปกติ และสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษาจะแสดงเป็น Not enrolled จนกว่านักศึกษาจะลงทะเบียนบนระบบ NewACIS อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น