สถานะการลงทะเบียนบนห้องเรียน LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

ปัจจุบันนี้ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดตามสถานะการลงทะเบียน ผ่านห้องเรียนบนระบบ LEB2 ได้แล้วที่หน้า Class list และฟีเจอร์ Member โดยสถานะการลงทะเบียนเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่านักศึกษาลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่ ดังนั้น LEB2 จึงแสดงสถานะการลงทะเบียนให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบร่วมกันเพื่อตรวจสอบและดำเนินการลงทะเบียนให้สมบูรณ์

วิธีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

โดยเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบ LEB2 แล้วจะพบกับป้ายแจ้งเตือนบนหน้า Class list บ่งบอกสถานะการลงทะเบียน

check course.png

หากพบป้ายแจ้งเตือนดังกล่าว นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ว่ามีวิชาใดบ้างที่ยังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ โดยนักศึกษาสามารถคลิกปุ่ม "ตรวจสอบรายวิชา (check course)" เพื่อดูรายการ จากนั้นสามารถคลิกปุ่ม "ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา (contact registrar's office)" ซึ่งจะเป็นการติดต่อไปยังช่องทาง inbox Facebook ของสำนักงานทะเบียนฯ โดยตรงเพื่อแจ้งตรวจสอบ

และที่ฟีเจอร์ Member หากนักศึกษายังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สถานะจะแสดงเป็น "ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ (Not enrolled)"

member_enrolled_.png

ความหมายของสถานะการลงทะเบียนบนห้องเรียน LEB2

  • เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนสมบูรณ์บน NewACIS สถานะในห้องเรียนบนระบบ LEB2 แสดงเป็น Enrolled
  • เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนไม่สมบูรณ์บน NewACIS สถานะในห้องเรียนบนระบบ LEB2 แสดงเป็น Not enrolled

อาจารย์สามารถเพิ่มรายชื่อของนักศึกษาด้วยตนเองบนระบบ LEB2 ได้ตามปกติ และสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษาจะแสดงเป็น Not enrolled จนกว่านักศึกษาจะลงทะเบียนบนระบบ NewACIS อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 55 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ