บทบาทของผู้สังเกตการณ์บนระบบ LEB2

 • ปรับปรุงเมื่อ

Observer-LEB2-TH.jpg

ผู้สังเกตการณ์ (Observer) คือประเภทของสมาชิกที่สามารถเข้าสู่ห้องเรียนได้หากถูกเพิ่มรายชื่อและกำหนดบทบาทให้เป็นผู้สังเกตการณ์ในห้องเรียนนั้นๆ แต่จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการจัดการหรือใช้งานห้องเรียน

วิธีการเพิ่มผู้สังเกตการณ์

 1. ไปที่ Member
 2. เลือก Observer
 3. กด Add

  new_member_obs.png

 4. ค้นหารายชื่อของบุคคลที่ต้องการให้เป็น Observer
 5. เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว กด Add

  newwwwwwwwww_1.png

Observer-Student Mode

โดยปกติแล้ว บทบาทของนักศึกษา (Student role) บนระบบ LEB2 มีสิทธิ์เข้าถึงห้องเรียนและทำกิจกรรมในห้องเรียนได้ 100% หากถูกกำหนดบทบาทให้เป็นผู้สังเกตการณ์ในโหมดนักศึกษา จะยังคงเข้าถึงห้องเรียนได้แต่จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานฟีเจอร์บางอย่างในห้องเรียน ดังนี้

ฟีเจอร์ Student Observer-Student
การมองเห็นฟีเจอร์ การใช้งานฟีเจอร์ การมองเห็นฟีเจอร์ การใช้งานฟีเจอร์
Dashboard ✔️
Syllabus ✔️ ✔️ ✔️
Assessment Activity ✔️ ✔️ ✔️
Learning Activity ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Learn It ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Attendance ✔️ ✔️
Survey ✔️ ✔️ ✔️
Score Book ✔️ ✔️
Discussion ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
File ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Member ✔️ ✔️


หมายเหตุ:

 • หากต้องการเปลี่ยนบทบาทของนักศึกษาไปเป็น observer student สามารถเปลี่ยนได้ตามบทความนี้ เพิ่ม ลบ เเละเปลี่ยนเเปลงสมาชิกในห้องเรียน
 • ผู้สังเกตการณ์ในโหมดนักศึกษา (Observer-Student Mode) จะไม่สามารถออกจากห้องเรียนได้ด้วยตนเอง
 • ปัจจุบันนี้ ระบบเปิดให้อาจารย์เพิ่มผู้สังเกตการณ์ในโหมดของนักศึกษาเท่านั้น หากอาจารย์ต้องการให้สมาชิกในห้องเรียนมีบทบาทผู้สังเกตการณ์ในโหมดของอาจารย์ สามารถติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อดำเนินการเพิ่มให้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านคู่มือสำหรับนักศึกษา ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 52 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ