สรุปผลการเข้าร่วมชั้นเรียน

 • ปรับปรุงเมื่อ

LEB2 สามารถแสดงสรุปผลการเข้าร่วมชั้นเรียนของนักศึกษาได้ทันทีหลังจากที่นักศึกษา หรือ อาจารย์ได้ทำการเช็กชื่อบนระบบ ทั้งนี้บนระบบจะแสดงสถานะการเข้าห้องเรียนของนักศึกษา อาจารย์สามารถนำไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel ได้

LEB2 - Summary of attendance from KMUTT ETS on Vimeo.

ใครสามารถดูสรุปผลการเข้าร่วมชั้นเรียนได้บ้าง

 • ทีมงานผู้สอน: สามารถดูและนำไฟล์ออกมาในรูปแบบ excel ได้
 • นักศึกษา: สามารถดูสถานะการเช็กชื่อของตนเองบนระบบได้เท่านั้น

ประเภทของการเช็กชื่อ

 • ถ้าเช็กชื่อโดยอาจารย์ผู้สอน สถานะการเข้าห้องเรียนจะแสดงเครื่องหมายเป็นสีทึบ
 • ถ้าเช็กชื่อโดยนักศึกษาเอง สถานะการเข้าห้องเรียนจะแสดงเครื่องหมายเป็นสีโปร่ง

สถานะการเข้าห้องเรียน

 • ตรงเวลา แสดงเครื่องหมาย สีเขียว
 • สาย แสดงเครื่องหมาย สีส้ม
 • ลา แสดงเครื่องหมาย สีน้ำเงิน
 • ขาดเรียน แสดงเครื่องหมาย สีแดง

การนำไฟล์สรุปผลการเข้าร่วมชั้นเรียนออกจากระบบ

 1. ไปที่ Attendance
 2. เลือกแถบ Summarized
 3. เลือก ดาวน์โหลดรายการเช็กชื่อ เพื่อดาวน์โหลดสรุปผลการเช็กชื่อออกมา

หมายเหตุ

 • อาจารย์สามารถทราบได้ว่านักศึกษาเช็กชื่อเข้าเรียนตรงเวลา, สาย, ลา หรือขาดเรียนทั้งหมดกี่ครั้งจากตัวเลขในวงเล็บกำกับแสดงไว้ที่หัวตาราง
 • อาจารย์สามารถเช็กแต่ละสถานะโดยการคลิกที่ แสดงนักศึกษาทั้งหมด และเลือก แสดงนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนตรงเวลา,สาย,ลา หรือขาดเรียน

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

21 จาก 40 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ