การตั้งค่าวันและเวลาในการเช็กชื่อ

 • ปรับปรุงเมื่อ

ฟีเจอร์การเช็กชื่อถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยอาจารย์ประหยัดเวลาในการเช็กชื่อนักศึกษาจำนวนมากทีละคน ซึ่งในการตั้งค่าวันและเวลาในการเช็กชื่อ สามารถทำได้ 2 วิธี โดยการสร้างการเช็กชื่อขึ้นมาใหม่และการสร้างการเช็กชื่อจากตารางสอน (Syllabus)

 

ใครสามารถตั้งค่าวันและเวลาในการเช็กชื่อนี้ได้บ้าง

 • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอน

วิธีการตั้งวันและเวลาในการเช็กชื่อ

 • สร้างการเช็กชื่อใหม่
 1. ไปที่ฟีเจอร์ การเช็กชื่อ
 2. คลิกที่ สร้างคาบเรียนใหม่
 3. เลือก วัน-เวลา ที่ต้องการใช้งาน
 4. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า
 • สร้างการเช็กชื่อจากตารางสอน (Syllabus)
 1. ไปที่ฟีเจอร์ การเช็กชื่อ
 2. เลือก สร้างคาบเรียนจากตารางสอน
 3. เลือก วันที่เริ่มต้น (สามารถสร้างวันที่ได้ตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางสอนเท่านั้น)
 4. กำหนดจำนวนครั้งของห้องเรียนที่ต้องการสร้าง
 5. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

หมายเหตุ:   สามารถคลิกที่ icon_leb2_bible-67.jpg   เพื่อแก้ไข, ลบ หรือ Add to diary ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

25 จาก 43 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ