สร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินรายกลุ่ม

 • ปรับปรุงเมื่อ

กิจกรรมการเพื่อประเมินแบบรายกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทำงานร่วมกันโดยมีลักษณะเป็นงานกลุ่ม ซึ่งเมื่อมีการประเมินงาน ทุกคนในกลุ่มจะได้รับคะแนนเท่ากัน ไม่สามารถแยกให้คะแนนเป็นรายบุคคลได้

บทบาทใดสามารถจัดการกลุ่มให้นักศึกษาได้บ้าง ?

 • ทีมผู้สอนทั้งหมด

วิธีการสร้างกิจกรรมการเพื่อประเมินรายกลุ่ม

 1. ไปที่ ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. คลิก "สร้างกิจกรรม"
 3. กรอกข้อมูลกิจกรรมและคำอธิบาย 
 4. คลิก 2020-05-14_1544.png เพื่อแนบและอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการ (หากมี)
 5. กำหนดวัน-เวลา "เริ่มต้นแสดง" สำหรับกิจกรรมนี้
 6. กำหนดวัน-เวลา "กำหนดส่ง" สำหรับกิจกรรมนี้
 7. เลือกประเภท "งานกลุ่ม" เพื่อสร้างกิจกรรมรายกลุ่ม
 8. เลือก "(ตัวเลือก)
 • คลิก "สำคัญ" เพื่อแสดงกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมสำคัญ
 • คลิก "ประเมินโดยอาจารย์หลายท่าน" เพื่อประเมินโดยอาจารย์หลายท่านหรืออาจารย์ทั้งหมดดังนั้นคะแนนจะถูกเฉลี่ยโดยอาจารย์หลายท่าน
 • คลิก "นักศึกษาต้องประเมินตนเอง" เพื่อตั้งค่าให้นักศึกษาประเมินตัวเอง

9. คลิก "สร้าง"

 หลังจากสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินกลุ่มสามารถตั้งค่ากลุ่มดังต่อไปนี้

 1. คลิกที่ชื่อ กิจกรรมที่ต้องการตั้งค่างานกลุ่ม
 2. คลิก "กลุ่ม
 3. ไปที่ "จัดการกลุ่ม"
 4. เลือกวิธีการสร้างกลุ่ม; สร้างกลุ่มใหม่, ใช้ซ้ำ, หรือ สุ่ม
 5. เลือก 'ใครสามารถแก้ไขกลุ่ม' ที่จัดการกลุ่ม
 • ทีมผู้สอนเท่านั้น
 • สมาชิกทั้งหมด (นักเรียนสามารถสร้างกลุ่มได้เอง)

หมายเหตุ

 • ระบบจะ default วันเริ่มต้นแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน หากไม่ได้กำหนดจะไม่สามารถสร้างกิจกรรมได้
 • ปัจจุบันระบบไม่ได้แสดงวันและเวลาที่อาจารย์สร้างกิจกรรม โดยระบบจะแสดงเพียงแค่วันที่เริ่มแสดงและวันที่สิ้นสุดของกิจกรรมตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

22 จาก 43 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ