การจัดการกลุ่ม

  • ปรับปรุงเมื่อ

หากสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินเป็นงานกลุ่มอย่าลืมจัดการกลุ่มสำหรับนักศึกษาได้ 3 วิธี โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ใครสามารถจัดการกลุ่มให้นักศึกษาได้บ้าง

บทบาทที่สามารถจัดการกลุ่มให้นักศึกษาได้

  • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์

วิธีการจัดการกลุ่ม 

  1. คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อการประเมินกลุ่มที่สร้างขึ้น
  2. คลิก "กลุ่ม
  3. คลิก "จัดการกลุ่ม"
  • เลือก "สร้างกลุ่มใหม่"เพื่อสร้างกลุ่มใหม่ด้วยตนเอง
  • เลือก "ใช้ซ้ำ"เพื่อใช้กลุ่มที่สร้างขึ้นในกิจกรรมเพื่อการประเมินอื่น ๆ
  • เลือก "สุ่ม" เพื่อสร้างกลุ่มที่มีสมาชิกแบบสุ่ม

ใครสามารถแก้ไขกลุ่มได้บ้าง

เลือกทีมผู้สอนเท่านั้นหรือสมาชิกทั้งหมด (นักศึกษาสามารถสร้างกลุ่มได้เอง)

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น