หากต้องการแก้ไขข้อมูลบน Avatar หลังจากส่งเกรดไป NewACIS ต้องทำอย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

หากต้องการแก้ไขข้อมูลบน Avatar หลังจากกดส่งเกรดไป NewACIS แล้ว

หลังจากกดส่งข้อมูลผลการประเมินรายวิชาไปยัง NewACIS แล้ว คณะ/ภาควิชาจะทำการอนุมัติเกรดให้ตามลำดับ หากอาจารย์มีความต้องการแก้ไขข้อมูลผลการประเมิน จะต้องแจ้งให้คณะ/ภาควิชาส่งกลับข้อมูลดังกล่าวบนระบบ NewACIS เพื่อให้อาจารย์สามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้

ช่องทางชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับ OBEM และระบบ Avatar ผ่านทาง Microsoft Teams

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

29 จาก 50 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ