ส่งอีเมลถึงนักศึกษาบนระบบ LEB2

 • ปรับปรุงเมื่อ

ปัจจุบันนี้ระบบ LEB2 อำนวยความสะดวกให้อาจารย์สามารถส่งอีเมลถึงนักศึกษาได้แล้วง่ายๆ ผ่านฟีเจอร์ Announcement โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่ห้องเรียนที่ต้องการ
 2. ไปที่ฟีเจอร์ Syllabus
 3. คลิกปุ่ม Create an announcement เพื่อสร้างประกาศในห้องเรียน

  create_an_anc.png

 4. ใส่รายละเอียดที่ต้องการแจ้งให้นักศึกษาทราบ
 5. ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ 'Send email to all class members'
 6. คลิกปุ่ม Save 

  create_an_anc_detail.png

 7. ระบบจะสร้างประกาศนี้ในห้องเรียน และส่งข้อความเป็นอีเมลไปยังสมาชิกทุกคนในห้องเรียนให้รับทราบ

  create_an_anc_new_new_edit.png

  email_leb2.png
 • สมาชิกทุกคนรวมถึง teaching team จะได้รับอีเมลนี้
 • นักศึกษาที่อยู่ในโหมดผู้สังเกตการณ์ (student observer) จะได้รับอีเมลนี้
 • หากในห้องเรียนไม่มีนักศึกษาเลยไม่ว่าจะในโหมดปกติหรือโหมดผู้สังเกตการณ์ อาจารย์ที่เป็น Class owner และ teaching team ทุกคนจะไม่ได้รับอีเมลนี้
 • หากไม่พบอีเมลที่ Inbox ให้เช็กที่ SPAM
 • หากห้องเรียนอยู่ในส่วน Draft Classes จะไม่สามารถส่งอีเมลได้
 • สามารถแก้ไขรายละเอียดในประกาศและส่งอีเมลใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ข้อความจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่กรอกไว้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน ดังนั้นแนะนำให้อัปเดตข้อมูลอีเมลให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับข่าวสารจากห้องเรียน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 50 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ