รวมคำถามจาก LEB2 Training for Beginner ครั้งที่ 11

 • ปรับปรุงเมื่อ

training_11.png

บทความนี้เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อรวบรวมคำถามจากอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ LEB2 Training for Beginners ครั้งที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

 1. ถาม: ระบบ LEB2 รองรับการส่งงานของนักศึกษาพร้อมกันได้กี่คน (Support & Help)
  ตอบ: ระบบพยายามรองรับทุกการส่งงานของนักศึกษาตามที่อาจารย์ต้องการ หากเป็นกิจกรรมที่จะมีนักศึกษาเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งทีมงานรับทราบเพื่อตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบได้ล่วงหน้าก่อนเริ่มกิจกรรม
 2. ถาม: กรณีที่ให้นักศึกษาทำรายงานและส่งบนระบบ LEB2 สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่ามีการคัดลอกข้อความมาจากเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น Wikipedia หรือการลอกกันเอง ระบบสามารถตรวจจับการคัดลอกได้หรือไม่ (Support & Help)
  ตอบ: LEB2 ไม่มีฟังก์ชันตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
 3. ถาม: ระบบ LEB2 สามารถตรวจจับไวรัสได้หรือไม่ เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์งานของนักศึกษาออกมาจากระบบ (Support & Help)
  ตอบ: LEB2 ไม่มีฟังก์ชันตรวจจับหรือสแกนไวรัส
 4. ถาม: การกำหนด Level สามารถกำหนดได้มากกว่า 5 Level หรือไม่ (Learning Outcome / Criteria of Assessment Activity)
  ตอบ: LEB2 สามารถกำหนดระดับของ Learning Outcome หรือ Criteria ของกิจกรรมได้สูงสุด 5 Level หรือน้อยกว่าก็ได้ 
 5. ถาม: กรณีที่กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 2 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน รวมทั้งสิ้น 30 คะแนน เมื่อประเมินงานให้นักศึกษา จะใส่คะแนนรวมเป็น 20 คะแนนต่อชิ้นงานได้หรือไม่ โดยที่ไม่ใส่คะแนนให้ครบทุกเกณฑ์ ใส่เป็นเพียงคะแนนรวม (Assessment Activity)
  ตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากกิจกรรมที่มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน มากกว่า 1 criteria อาจารย์จำเป็นต้องประเมินให้ครบทุก criteria โดยสามารถใส่คะแนนได้ไม่เกินคะแนนสูงสุดที่กำหนดไว้ในแต่ละ criteria ดังนั้น จากคำถามนี้อาจารย์ไม่สามารถใส่ 20 คะแนนได้ เนื่องจากคะแนนสูงสุดของ criteria คือ 15 คะแนน และจะต้องประเมินให้ครบทั้ง 2 criteria จึงจะถึงว่าเสร็จสิ้นการตรวจประเมินของกิจกรรมนี้
 6. ถาม: หากเลือกคำตอบหรือกด Submit ไปแล้ว ระบบจะบันทึกคำตอบทันทีหรือไม่ กรณีเกิดปัญหาต้องปิดบราวเซอร์หรืออินเทอร์เน็ตขัดข้องแล้วกลับเข้ามาใหม่ คำตอบข้อที่ทำไปแล้วจะยังอยู่ ใช่หรือไม่ (Online Quiz)
  ตอบ: ใช่ Online Quiz ระบบจะบันทึกคำตอบที่เลือกไว้ให้ทันทีที่เปลี่ยนคำถามข้อถัดไป (แม้จะยังไม่กด submit ก็ตาม) หากพบปัญหาระหว่างการใช้งานแล้วกลับเข้าระบบอีกครั้ง กรณียังไม่หมดเวลาระบบจะแสดงปุ่ม Resume ให้นักศึกษากดเข้ามาทำควิซต่อได้จนกว่าจะหมดเวลา แต่หากหมดเวลาของควิซนี้แล้วระบบจะแสดงปุ่ม Summary นักศึกษาสามารถกดเข้ามาตรวจสอบคำตอบของตนเอง ซึ่งจะแสดงคำถามที่ได้มีการตอบไว้แล้วก่อนที่จะหลุดออกจากระบบไป
 7. ถาม: หากนักศึกษาทำควิซอยู่แล้วเผลอปิดบราวเซอร์หรือออกจากหน้าของการทำควิซไป เวลาจะยังนับต่อเนื่องใช่หรือไม่ (Online Quiz)
  ตอบ: ใช่ เมื่อนักศึกษากดปุ่ม Start a Quiz (เพื่อดูรายละเอียดของควิซ) และกดปุ่ม Let's take a quiz แล้วเวลาจะเริ่มนับทันที หากเผลอปิดบราวเซอร์หรือออกจากหน้าของการทำควิซ เวลาก็จะยังคงนับถอยหลังต่อเนื่องจนกว่าจะหมดเวลา ดังนั้น หากนักศึกษาพบปัญหาระหว่างการทำควิซและไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีแนะนำให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนหรือติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็วที่สุด
 8. ถาม: เมื่อใกล้หมดเวลา (10 วินาทีสุดท้าย) ในการทำควิซ แล้วนักศึกษากดส่งคำตอบ ระบบจะเก็บคำตอบไว้หรือไม่ (Online Quiz)
  ตอบ: ระบบจะแสดงคำตอบครบทุกข้อในกรณีที่นักศึกษากด Submit ได้สำเร็จก่อนหมดเวลา (ต้องมีคำตอบครบทุกข้อแล้วเท่านั้น) แต่หากนักศึกษายัง Submit ได้ไม่สำเร็จ (เกิดขึ้นได้เมื่อกด Submit แต่ยังตอบไม่ครบทุกข้อระบบจะเด้งไปข้อที่ยังไม่มีคำตอบ) ระบบจะ Auto-Submit ให้ทันทีเมื่อหมดเวลา โดยจะแสดงผลของ Summary ตามจำนวนข้อที่นักศึกษาตอบไว้ (ถ้าตอบได้ครบก็จะแสดงคำตอบครบทุกข้อเช่นกัน)
 9. ถาม: ถ้าต้องการขยาย Time limits ในขณะที่นักศึกษากำลังทำควิซอยู่ สามารถทำได้หรือไม่ (Online Quiz)
  ตอบ: สามารถขยาย Time limit ได้แต่จะต้องอยู่ภายในกรอบเวลาของ Publish date และ Due date ที่กำหนดไว้ และอาจารย์จะต้องแจ้งให้นักศึกษา Refresh ด้วยทุกครั้งเพื่อให้เวลาคงเหลือถูกอัปเดตตาม Time limit หรือ Due date ที่อาจารย์แก้ไข
 10. ถาม: อาจารย์สามารถ Create/Edit ควิซหรือกิจกรรมพร้อมกันหลายคนได้หรือไม่ (Online Quiz)
  ตอบ: ได้ ทีมผู้สอนทุกคนสามารถเข้าใช้งานห้องเรียน Create/Edit ควิซและกิจกรรมพร้อมกันได้ โดยอาจจะสื่อสารกันก่อนที่จะ Create หรือ Edit เพื่อป้องกันการทับซ้อน และเมื่อดำเนินการในระบบเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งให้แต่ละคน Refresh เพื่อช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องได้
 11. ถาม: อาจารย์สามารถกำหนดให้นักศึกษาทำ Online Quiz พร้อมกันทั้งห้องได้หรือไม่ (Online Quiz)
  ตอบ: ได้ โดยการกำหนด Publish date เพื่อให้นักศึกษามองเห็นและเข้าถึงกิจกรรมได้พร้อมกัน (ก่อน Publish date นักศึกษาทุกคนจะยังไม่เห็นกิจกรรม) โดยหลัง Due date หรือ Submit Quiz สำเร็จแล้วนักศึกษาจะสามารถดูผลของกิจกรรมได้เท่านั้นแต่จะไม่สามารถเริ่มทำ (Start a Quiz) หรือกลับเข้าไปแก้ไข (Resume) ควิซได้
 12. ถาม: การสร้างคำถามประเภท Numeric หากมีหลายคำตอบที่ถูก เช่น 5, 5.01 หรือ 4.99 สามารถกำหนดคำตอบที่ถูกทั้งหมดไว้ได้หรือไม่ (Online Quiz)
  ตอบ: ได้ อาจารย์สามารถกด Add option เพื่อเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดในหน้า Design ได้ และยังสามารถตรวจคำตอบแบบ Manual ในหน้า Summary ได้หากอาจารย์พิจารณาว่าคำตอบนั้นถูกต้อง เมื่อตรวจเสร็จแล้วคำตอบจะถูกเพิ่มให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

13 จาก 23 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ