รวมคำถามจาก LEB2 Training (Special for Electrical Engineering)

 • ปรับปรุงเมื่อ

mceclip1.png

บทความนี้เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อรวบรวมคำถามจากอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ LEB2 Training เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

Learning Outcome

 • ถาม: Course Learning Outcome สามารถเเก้ไขหรือเปลี่ยนเเปลงได้หรือไม่ เเละสามารถสร้าง LO เพิ่มในห้องเรียนได้หรือไม่
  ตอบ: ไม่สามารถแก้ไขชื่อของ CLO ที่หลักสูตรได้กำหนดมาให้และไม่สามารถลบออกไปจากรายวิชาได้ เเต่อาจารย์สามารถปรับแก้ไข Description ของแต่ละ Level ใน CLO เเละสามารถสร้าง LO เพิ่มขึ้นได้ และนำมาใช้ติดตามผลการเรียนรู้ในรายกิจกรรมหรือควิซได้เช่นเดียวกับ CLO ที่มาจากหลักสูตร อีกทั้งระบบยังเก็บทุก
  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแม้จะไม่ได้ผูกกับกับหลักสูตรก็ตาม 

Dashboard

 • ถาม: สามารถดูผลลัพธ์รวมของเเต่ละ Learning Outcome ที่ผูกกับหลาย Activity ได้หรือไม่
  ตอบ: ได้ อาจารย์สามารถดูผลลัพธ์รวมของทุก activity ที่ได้ผูกไว้กับ Learning Outcome นั้นๆ ได้ที่กราฟเเท่งบน ฟีเจอร์ Dashboard หากเลื่อนลูกศรชี้ตามสีต่างๆ ในกราฟ จะเห็นจำนวนนักศึกษาที่อยู่ใน Level นั้นๆ (สามารถบอกได้ว่า คิดเป็นกี่ % ของทั้งหมด) โดยสามารถดูได้ทั้งเเบบภาพรวมทั้งห้องเรียนเเละแบบรายบุคคล
 • ถาม: สามารถดูผลรวมของหลักสูตรได้หรือไม่ 
  ตอบ:
  ไม่ได้ จะสามารถดูได้เฉพาะผลของรายวิชาเท่านั้น ที่ฟีเจอร์ Dashboard ระบบจะแสดงผลข้อมูล โดยระบบจะประมวลผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการประเมินที่ผูกกับ Learning Outcome ของรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยสามารถเลือกดูประมวลผลลัพธ์ในมุมมองผลการเรียนรู้ภาพรวมหรือผลการเรียนรู้รายบุคคลได้
Assessment Activity
 • ถาม: กิจกรรมบน Assessment Activity จำเป็นต้องมีการเก็บคะเเนนในทุกกิจกรรมหรือไม่ 
  ตอบ: ไม่จำเป็นจะต้องมีการเก็บคะเเนนทุกกิจกรรม บน Assessment Activity อาจารย์สามารถตั้งค่าการติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเเบบไม่เก็บคะแนนได้โดยการนำเครื่องหมายคิดคะแนนออก เพื่อเป็นการประเมินระดับการทำได้ทำเป็น (Level) เท่านั้น
 • ถาม: สามารถอัปโหลดไฟล์สำหรับให้นักศึกษาส่งงานได้หรือไม่ 
  ตอบ:
  อาจารย์สามารถอัปโหลดไฟล์โจทย์หรือข้อสอบเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาส่งงานได้ที่ฟีเจอร์ Assessment Activity เพื่อให้นักศึกษาเเนบไฟล์ส่งงานหรือข้อสอบกลับมาบนระบบ
 • ถาม: ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์งานของนักศึกษามีวิธีดาวน์โหลดมาโดยที่ไม่ต้อง Extract File จากโฟลเดอร์ zip ได้หรือไม่ 
  ตอบ: ได้ โดยอาจารย์สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าตรวจงานของนักศึกษารายบุคคล
 • ถาม: สามารถคอมเมนท์งานของนักศึกษาขณะตรวจงานได้หรือไม่ 
  ตอบ:
  อาจารย์สามารถคอมเมนท์งานของนักศึกษาหรือจะแนบไฟล์เพิ่มเติมหลังจากตรวจงาน/การบ้าน เพื่อเป็นการให้ Feedback กับนักศึกษาบนหน้าตรวจงาน (Assess) ของนักศึกษารายบุคคล เเละนักศึกษาสามารถตอบกลับคอมเมนท์อาจารย์ได้อีกด้วย
 • ถาม: นักศึกษาจะทราบได้อย่างไรว่าอาจารย์มีการสร้างกิจกรรมสำหรับส่งงาน 
  ตอบ: นักศึกษาสามารถมองเห็นกิจกรรมที่ต้องส่งงานได้ที่หน้าฟีเจอร์ Assessment Activity หรืออาจารย์สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขึ้นประกาศในหน้าระบบ LEB2 หรือส่งอีเมลให้นักศึกษาก็ได้เช่นกัน
 • ถาม: หากต้องการประกาศ คะเเนนที่มีการตรวจประเมินงานนอกระบบ LEB2 เเละนำคะเเนนส่วนนี้ไปผูกกับ Learning Outcome สามารถทำได้หรือไม่
  ตอบ: ได้ อาจารย์สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อนำเข้าคะแนนมาประกาศบนระบบ พร้อมกับผูกกิจกรรมดังกล่าวกับ Learning Outcome เพื่อติดตามผล อาจารย์สามารถทำได้ผ่าน 2 ฟีเจอร์หลักบนระบบ LEB2 ได้แก่ ฟีเจอร์ Plan และฟีเจอร์ Assessment Activity เเละเมื่อสร้างกิจกรรมบน LEB2 ระบบจะ Default Criteria มาให้เพียง 1 เกณฑ์การประเมิน ดังนั้นหากอาจารย์ต้องการให้กิจกรรมที่สร้างมีเกณฑ์การประเมินมากกว่า 1 เกณฑ์ จะต้องเพิ่มและสร้างให้ครบถ้วน หรือถ้าหากอาจารย์มีการสร้างกิจกรรมนั้นๆขึ้นมาเเล้วสามารถนำเข้าคะแนนที่ประเมินจากนอกระบบ ในฟีเจอร์ Score Book ได้อีกด้วย
 • ถาม: การสอบในลักษณะของข้อเขียนในฟีเจอร์ Assessment Activity ระบบมีวิธีใดที่จะป้องกันการทุจริตในการสอบได้บ้าง
  ตอบ:
  อาจารย์สามารถเเจกข้อสอบคนละชุดให้นักศึกษาได้โดยการเเนบไฟล์ข้อสอบที่ต่างกันผ่านปุ่มคอมเมนท์ให้กับนักศึกษาแบบรายบุคคล
Online Quiz
 • ถาม: ฟีเจอร์ Online Quiz สามารถ generate ข้อสอบเองโดยสุ่มมาจากคลังข้อสอบได้หรือไม่ 
  ตอบ: ในขณะนี้ระบบ LEB2 ยังไม่สามารถ generate ข้อสอบขึ้นมาเองเพื่อให้นักศึกษาทำได้ อาจารย์จะต้องสร้าง Quiz เองในห้องเรียนเดิมหรือจะเลือกใช้ฟีเจอร์ clone quiz เพื่อคัดลอกควิซที่เคยสร้างไว้ไปยังห้องเรียนหรือ section อื่นๆที่ต้องการนำกลับมาใช้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาทำ
 • ถาม: หากอาจารย์ไม่ต้องการประกาศคะเเนนของ Online quiz ที่นักศึกษาได้ทำไป ได้หรือไม่ 
  ตอบ: ได้ โดยการตั้งค่าที่ Quiz นั้นๆ เเละนำเครื่องหมายประกาศคะเเนนออก
 • ถาม: ฟีเจอร์ Online Quiz สามารถตรวจข้อสอบอัตโนมัติได้หรือไม่
  ตอบ:
  ได้ ระบบจะทำการตรวจคำตอบอัตโนมัติเเละเเสดงผลภาพรวมเเละคำตอบของ Online Quiz
 • ถาม: การสร้างคำถามประเภท Numeric บน Online Quiz คืออะไร
  ตอบ: คำถามประเภท Numeric คือการสร้างคำถามเพื่อให้ตัวเลือกการตอบเป็นตัวเลข
 • ถาม: ในการสร้างคำถามประเภท Numeric หากมีหลายคำตอบที่ถูกต้องที่เป็นทศนิยมใกล้เคียง สามารถตรวจได้อย่างไร 
  ตอบ: อาจารย์สามารถสร้างคำถามในประเภท Numeric โดยการกด Add option เพื่อเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดในหน้า Design ได้ และยังสามารถตรวจคำตอบแบบ Manual ในหน้า Summary ได้หากอาจารย์พิจารณาว่าคำตอบนั้นถูกต้อง เมื่อตรวจเสร็จแล้วคำตอบจะถูกเพิ่มให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
 • ถาม: คำถามประเภท Short Answer มีการจำกัดบรรทัดในการตอบหรือไม่ 
  ตอบ: ระบบยังไม่มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรและความยาวของข้อความ/บรรทัดที่เป็นคำตอบสำหรับคำถามในรูปแบบ Short Answer
 • ถาม: การสร้างคำถามประเภท Multiple Choices สามารถกำหนดคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อได้หรือไม่ 
  ตอบ:
  ได้ อาจารย์สามารถตั้งค่า quiz ข้อนั้นๆได้โดยการคลิกเลือก "เลือกได้หลายตัวเลือก (Multiple Selection)" เมื่อนักศึกษาเลือกข้อใดข้อหนึ่งถูกต้อง (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเลือกคำตอบถูกทุกข้อ) นักศึกษาจะได้รับคะแนนเต็มในคำถามข้อนั้นๆ เเต่หากอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาตอบถูกทุกตัวเลือกจึงจะได้คะเเนนในข้อนั้นๆ ให้คลิกเลือก "เลือกได้หลายตัวเลือก (Multiple Selection)" >> "ตอบถูกทุกตัวเลือก (Perfect Match)"
 • ถาม: การสร้างคำถามประเภท Multiple Choices สามารถเเนบไฟล์ได้หรือไม่
  ตอบ: ไม่ได้ สามารถเเนบรูปภาพได้เท่านั้น
 • ถาม: จะกำหนด Time Limits อย่างไร เพื่อให้สัมพันธ์กับ Publish date เเละ Due date 
  ตอบ:
  เราสามารถระบุจำนวนนาทีที่ใส่ใน Time Limits โดยที่คำนวนเเล้วไม่เกินจากเวลาที่ตั้ง publish date กับ Due date เช่น หากอาจารย์กำหนด Time Limits เป็น 180 นาที โดยที่ระบุ publish date กับ Due date ไว้ที่เวลา 09:00 - 12:00 น. (3ชม.) ได้ เพราะยังไม่เกินจากที่ช่วงเวลาที่ตั้งเอาไว้


  mceclip1.png                                                   ภาพตัวอย่างการตั้งค่า Time limits
Learning Activity
 • ถาม: สามารถสร้าง Online Quiz หรือกิจกรรมเพื่อเก็บคะเเนน บนฟีเจอร์ Learning Activity ได้หรือไม่ 
  ตอบ: ฟีเจอร์ Learning Activity เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ จะไม่มีการประเมินหรือเก็บคะเเนน อาจารย์สามารถอัพโหลดไฟล์เพื่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้ (ไฟล์ที่รองรับ: รูปภาพ, วิดีโอ, doc., pdf,. ppt. เเละอื่นๆ)
Support & Help
 • ถาม: LEB2 มีเกณฑ์หรือได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่จะใช้งานระบบ LEB2 หรือไม่
  ตอบ:
  ไม่มี อาจารย์ของมจธ. ทุกท่านสามารถใช้งานระบบ LEB2 ได้ หากอาจารย์ต้องการให้ทีมงานจัดเทรนการใช้งานเบื้องต้นสามารถติดต่อทีมงานได้
 • ถาม: ระบบ LEB2 มีระบบ Block website หรือ Application อื่นๆขณะที่นักศึกษาทำ Online Quiz หรือไม่ 
  ตอบ: LEB2 ไม่มีระบบ Block website หรือ Application อื่นๆ
 • ถาม: อาจารย์สามารถ Switch to student view ได้หรือไม่ 
  ตอบ:
  ไม่ได้ เเต่อาจารย์สามารถทักเเชทหาทีมงานเพื่อช่วยตรวจสอบในมุมมองของนักศึกษา หรือเพิ่มอาจารย์ท่านอื่นในรายวิชานั้นๆเข้าไปใน Mode ของ Observer Student ได้
 • ถาม: ระบบ LEB2 มี การจำกัดขนาดไฟล์ที่สามารถอัปโหลดบนระบบ เเละมีการลบไฟล์เก่าๆที่เคยอัปโหลดเข้าไปหรือไม่ 
  ตอบ:
  ไม่มี Limits ของขนาดไฟล์ (หากเป็นไฟล์ใหญ่เกิน 1 GB อาจต้องใช้เวลาในการอัปโหลด) เเละจะไม่มีการลบไฟล์เก่าๆออก
 • ถาม: สามารถตัดเกรดบนระบบ LEB2 ได้หรือไม่ 
  ตอบ:
  ไม่สามารถตัดเกรดบนระบบ LEB2 ได้
 • ถาม: กรณีที่นักศึกษามีการถอนรายวิชาระหว่างเทอมจะมีการอัปเดตเข้าบนระบบ LEB2 หรือไม่ 
  ตอบ:
  ปัจจุบันยังไม่มีการอัปเดตรายชื่อนักศึกษาที่ถอนรายวิชาเเบบ real time ระบบจะมีการอัปเดตเมื่อมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่าน New Acis เท่านั้น เเต่อาจารย์สามารถเเจ้งทีมงานเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาในห้องเรียนเเละดำเนินการให้ได้เช่นเดียวกัน
 • ถาม: LEB2 มี Application หรือไม่ 
  ตอบ:
  ปัจจุบัน LEB2 ยังไม่มี Application 
Learn It
 • ถาม: ฟีเจอร์ Learn It คืออะไร 
  ตอบ:
  Learn It คือฟีเจอร์ที่ช่วยให้อาจารย์สร้างบทเรียนออนไลน์โดยการอัปโหลดวิดีโอ (นักศึกษาไม่สามารถดาวน์โหลดออกมาได้ ดูบนระบบได้เท่านั้น) เเละเเนบไฟล์เอกสารการสอนต่างๆ เเละอาจารย์สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของเเต่ละบทเรียนได้หรือจะผูกกับ Learning Outcome เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา
Score Book
 • ถาม: การประกาศคะเเนนบนระบบ LEB2 นักศึกษาสามารถมองเห็นคะเเนนของนักศึกษาคนอื่นหรือไม่ 
  ตอบ: นักศึกษาสามารถมองเห็นคะเเนนของตัวเองเท่านั้น

 

 บทความที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

14 จาก 29 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ