การสร้างกิจกรรมเพื่อประกาศผลคะแนนบนระบบ LEB2

 • ปรับปรุงเมื่อ

Activity-Creation-for-Score-TH.jpg

ในกรณีที่อาจารย์มีการประเมินงานนอกระบบ LEB2 และต้องการนำเข้าคะแนนเพื่อมาประกาศบนระบบ พร้อมกับต้องการผูกกิจกรรมดังกล่าวกับผลการเรียนรู้เพื่อติดตามผล อาจารย์สามารถทำได้ผ่าน 2 ฟีเจอร์หลักบนระบบ LEB2 ได้แก่ ฟีเจอร์ Plan และฟีเจอร์ Assessment Activity

 

 

ฟีเจอร์ Plan

เป็นฟีเจอร์ที่อาจารย์สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของห้องเรียนนั้นๆ ภายใต้ Concept สามเหลี่ยมการเรียนรู้ โดยจะประกอบด้วย Learning Outcome (LO) กิจกรรมเพื่อการประเมิน และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งในฟีเจอร์นี้อาจารย์สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อรองรับการประกาศคะแนนบนระบบได้ และหากกิจกรรมประกาศคะแนนดังกล่าวต้องการผูก Learning Outcome (LO) เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ อาจารย์สามารถสร้างกิจกรรมและผูกได้ทันทีในฟีเจอร์นี้

ขั้นตอน

 1. ไปที่ Plan
 2. เลือก Learning Outcome (LO) ที่ต้องการผูกกับกิจกรรม
 3. กด New ที่ช่อง Assessment Activity และเลือก Assessment Activity

  1233.png

 4. จะปรากฏหน้าต่างสำหรับใส่รายละเอียดของ New Assessment Activity ใส่รายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วน
 5. กด Create 
 6. เมื่อกดที่ชื่อของกิจกรรม จะปรากฏหน้าต่างใหม่ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นว่าเกณฑ์การประเมินที่มาจาก Learning Outcome (LO) ที่อาจารย์ผูกไว้ อาจารย์จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล Description ได้ ทำได้เพียง Edit score และเลือกว่าจะให้คะแนน หรือ จะประเมินตาม Level ของ Learning Outcome (LO) เท่านั้น

ฟีเจอร์ Assessment Activity

เป็นหน้าที่ออกแบบมาไว้สำหรับการสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆ เพื่อประเมินผล รวมถึงยังรองรับการประกาศคะแนนให้กับผู้เรียนได้อีกด้วย ซึ่งในการสร้างกิจกรรมนั้น อาจารย์ควรที่จะกำหนดเกณฑ์การประเมิน (Criteria) ไว้ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากพอเพื่อประเมินผู้เรียน

ขั้นตอน

 1. ไปที่ Assessment Activity
 2. กด New Activity

  new_activity.png

 3. จะปรากฏหน้าต่างของ New Assessment Activity ขึ้นมา ใส่รายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วน
 4. กด Create 
 5. หากต้องการผูกกิจกรรมที่สร้างกับ Learning Outcome (LO) ไปที่หน้า Plan
 6. เลือก Learning Outcome (LO) ที่ต้องการผูกกิจกรรม และคลิก Import 

  import_lo.png

 7. เลือกกิจกรรมที่ต้องการ Import
 8. ทำเครื่องหมายถูกหน้ากิจกรรมที่ต้องการ Import จากนั้นกด Add

  import_assess.png

หมายเหตุ: 1 กิจกรรมสามารถผูกกับ Learning Outcome (LO) ได้มากกว่า 1 ตัว โดยที่ฟีเจอร์ Plan อาจารย์สามารถคลิก Import ที่ Learning Outcome (LO) ตัวที่อาจารย์ต้องการเพื่อเลือกกิจกรรมไปผูกได้ เมื่ออาจารย์คลิกเข้าไปที่ชื่อกิจกรรมก็จะพบเกณฑ์การประเมิน (Criteria) ที่มาจาก Learning Outcome (LO) ตามที่อาจารย์เลือกไว้นั้นเอง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินของกิจกรรม 

การสร้างกิจกรรมจะต้องกำหนดการประเมินของกิจกรรม (Criteria) ให้ครบถ้วนและครอบคลุม เมื่อสร้างกิจกรรมบน LEB2 ระบบจะ Default มาให้เพียง 1 เกณฑ์การประเมิน ดังนั้นหากอาจารย์ต้องการให้กิจกรรมที่สร้างมีเกณฑ์การประเมินมากกว่า 1 เกณฑ์ จะต้องเพิ่มและสร้างให้ครบถ้วน 

ขั้นตอน

 1. ไปที่ Assessment Activity
 2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเกณฑ์การประเมิน
 3. เลื่อนลงมาที่ แถบ Criteria
 4. กด New บริเวณด้านขวา เพื่อเพิ่มเกณฑ์ในการประเมิน

  new_ppppppppp.png

 5. กด Edit เพื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเกณฑ์นี้

  pppppppppppppp.png

 6. เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้ว กด Save

หมายเหตุ: อาจารย์สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินกี่ตัวก็ได้และต้องสร้างให้ครบถ้วนและครอบคลุม แต่เมื่อประเมินจะต้องใส่คะแนนให้ครบทุกเกณฑ์ ถ้าไม่ครบระบบจะถือว่ายังตรวจไม่เสร็จและนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงคะแนนได้ และกรณีที่ไม่ต้องการคิดคะแนนในกิจกรรมที่สร้าง ให้นำเครื่องหมายถูกออกจากหน้าช่อง Calculate this score

unmark.png

การดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรมการประเมินออกมาใช้

เมื่ออาจารย์สร้างกิจกรรมและตั้งค่าเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดมาจะเป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับกรอกคะแนน เพื่อนำไฟล์ Excel ออกมากรอกคะแนนและ Import file กลับเข้าไปเพื่อเก็บคะแนนไว้ในกิจกรรมของห้องเรียนบนเข้าระบบ LEB2

ขั้นตอน

 1. ไปที่ Assessment Activity
 2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการ
 3. กดที่ "..."
 4. เลือก Download Score Template

  dowload_score_template.png

 5. กรอกคะแนนตามรายชื่อนักศึกษาในช่องสีขาว *ต้องใส่ให้ครบทุกช่องเกณฑ์การประเมินที่ได้สร้างไว้

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับกรอกคะแนนโดยเลือกเฉพาะรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ได้

การนำไฟล์คะแนนกลับเข้ามาในระบบ LEB2 เพื่อประกาศคะแนน 

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรมการประเมินออกมาใช้และเมื่ออาจารย์กรอกคะแนนตามรายชื่อนักศึกษาเรียบร้อยและครบถ้วนทุกเกณฑ์การประเมินแล้วนั้น สามารถ Import ไฟล์ Excel ที่อาจารย์กรอกคะแนนเสร็จแล้วกลับเข้ามาในระบบ LEB2 เพื่อประกาศคะแนนได้

ขั้นตอน

 1. ไปที่ Assessment Activity
 2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการนำเข้าไฟล์คะแนน
 3. กดที่ "..."
 4. เลือก Import score
 5. เลือกไฟล์ Excel ที่ได้ดาวน์โหลดออกมาจากระบบ LEB2 เพื่อนำเข้าไฟล์คะแนน
 6. จากนั้น เลือก Announce score เพื่อประกาศคะแนน

  import_score.png

หมายเหตุ: ขั้นตอนการนำไฟล์คะแนนกลับเข้ามาในระบบ LEB2 เพื่อประกาศคะแนนนั้นจะต้องใช้ไฟล์ที่เป็น template ของระบบ LEB2 เท่านั้น โดยไฟล์นี้จะเกิดจากการสร้างกิจกรรมและเกณฑ์การประเมินบนระบบ LEB2 และดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวออกมาจากระบบ สำหรับการกรอกคะแนนให้กรอกคะเเนนในช่องสีขาว หากเป็นกิจกรรมรายบุคคลต้องกรอกคะแนนสำหรับศึกษาทุกคน และหากเป็นกิจกรรมกลุ่ม กรอกคะแนนสำหรับสมาชิกคนเดียวในกลุ่ม ทุกคนจะได้คะแนนเท่ากัน

         mceclip1.png

 ติดต่อทีมงาน LEB2!

อาจารย์สามารถแจ้งทีมงานเพื่อ Support จัด Demo meeting เพิ่มเติมได้ ติดต่อทีมงาน LEB2 และทางทีมงานจะส่งลิงก์ Zoom ตามกำหนดวันและเวลาที่ได้รับแจ้งไว้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

15 จาก 27 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ