วิธีการดาวน์โหลดและนำเข้าคะแนนบน Scorebook

 • ปรับปรุงเมื่อ

ระบบ LEB2 รองรับการประกาศคะแนนให้กับนักศึกษา การประเมินผลงานของนักศึกษาบนระบบ LEB2 นักศึกษาสามารถดูคะแนนในสมุดคะแนนได้ทันที อย่างไรก็ตามหากยังไม่ได้ประเมินงานของนักศึกษาบนระบบ LEB2 สามารถนำเข้าคะแนนที่ประเมินจากนอกระบบ กลับมาใส่บนระบบได้อย่างง่ายดาย 

 

วิธีการดาวน์โหลดและนำเข้าคะแนน

 1. ไปที่ "Scorebook"
 2. คลิก "..."
 3. เลือก "อัพโหลดไฟล์คะเเนน"
 4. เลือก "ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับกรอกคะแนน"
 5. กรอกคะแนนตามรายชื่อนักศึกษาลงในไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา (ใส่คะแนนให้ครบทุกเกณฑ์การประเมิน)
 6. เมื่อกรอกคะแนนเรียบร้อย สามารถอัปโหลดไฟล์ excel กลับเข้าไปยังระบบตามเดิมได้ คลิก "..."
 7. ในช่อง Import score เลือก "เลือกไฟล์"
 8. อัปโหลดไฟล์ที่กรอกคะแนนเรียบร้อยเเล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น

การประกาศคะแนน

 1. ไปที่ กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)
 2. เลือกกิจกรรม Assessment Activity ที่ต้องการ
 3. กดปุ่ม ประกาศคะแนน (Announce Score)

หมายเหตุ 

 • หากเป็นกิจกรรมรายบุคคลต้องกรอกคะแนนสำหรับศึกษาทุกคนและหากเป็นกิจกรรมกลุ่มกรอกคะแนนสำหรับสมาชิกคนเดียวในกลุ่ม (สมาชิกในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน)
 • ต้องตรวจให้ครบทุกเกณฑ์การประเมิน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

12 จาก 23 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ