Code นี้มีหมดอายุ!

  • ปรับปรุงเมื่อ

ขณะที่อาจารย์กำลังสร้างรหัสสำหรับเข้าร่วมชั้นเรียน อาจารย์จะต้องตั้งค่า "รหัสนี้จะหมดอายุใน" ก่อนที่จะบันทึก ดังนั้นนักศึกษาจะต้องเช็กชื่อภายในเวลาที่กำหนดไว้ หากนักศึกษาเช็กชื่อไม่ทันในเวลาที่กำหนด พวกเขาจะไม่สามารถเช็กชื่อได้

13.1.png

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ