สิ่งที่ควรทำเมื่ออยากรู้สถานะการเช็กชื่อของนักศึกษา

  • ปรับปรุงเมื่อ

การกำหนดเวลาของแต่ละสถานะจะช่วยให้อาจารย์สามารถเช็กชื่อนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจารย์จะเห็นว่านักศึกษามาเข้าเรียนตรงเวลา สาย ลา หรือขาดเรียนได้ ดังนั้นอาจารย์สามารถตั้งค่าสถานะได้ตอนที่กำลังสร้างรหัสสำหรับเช็กชื่อนักศึกษา

14.1.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น