พูดคุยถามตอบ ผ่านกระดานสนทนาอย่าง Discussion

 • ปรับปรุงเมื่อ

อาจารย์และนักศึกษาสามารถสร้างกระดานสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ผ่านฟีเจอร์ Discussion

 • สำหรับนักศึกษา สอบถามข้อสงสัย หรือเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้
 • สำหรับอาจารย์ ตอบคำถามหรือชี้แจงประเด็นต่างๆ ให้รับทราบเป็นข้อมูลเดียวกันทั้งห้องเรียน
 • สามารถโพสต์ตอบได้แบบไม่ระบุตัวตน

โดยมีวิธีการ สร้างหัวข้อสำหรับสนทนา ดังนี้

 1. ไปที่ฟีเจอร์ กระดานสนทนา (Discussion)
 2. คลิกที่ 'สร้าง'

  discussion.PNG
 3. ตั้งชื่อหัวข้อที่ต้องการพูดคุย จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายถูก

  discussion3.PNG

 4. ในหน้ากระดานสนทนา สามารถโพสต์หรือแนบไฟล์ได้
 5. หากต้องการโพสต์แบบไม่ระบุตัวตน สามารถเลือกที่ 'ตอบโดยไม่แสดงชื่อ'
 6. จากนั้นคลิกที่ 'ส่งข้อความ'

  discussion4.PNG

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ