อย่าลืม! ตั้งค่า Publish date หลังการสร้างกิจกรรมทันที

  • ปรับปรุงเมื่อ

Don_t-Forget-to-Schedule-The-Publish-Date-th.jpg

เมื่ออาจารย์สร้างกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Assessment Activity หรือควิซ ให้อาจารย์ตั้งค่าวันที่เริ่มต้น (Publish date) ของกิจกรรมนั้นๆ ด้วยทุกครั้งทันทีก่อนที่จะกดบันทึกการสร้างกิจกรรม การกำหนดวันที่เริ่มต้น (Publish date) ของกิจกรรม หากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่อาจารย์กำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถมองเห็นและเข้าถึงกิจกรรมนั้นได้เลย 

วิธีการตั้งค่า

  1. ไปที่ กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)
  2. กด สร้างกิจกรรม (New Activity) หรือหากต้องการสร้างควิซให้เลือก สร้างควิซ (New Quiz)
  3. ใส่รายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็น และอย่าลืมใส่วันเริ่มต้นแสดงกิจกรรม (Publish date) และวันกำหนดส่ง (Due date)
  4. กด บันทึก (Save)

2020-06-05_1218.png

 

หมายเหตุ

หากอาจารย์ไม่ได้มีการตั้งค่าวันที่เริ่มต้นของกิจกรรม จะไม่สามารถสร้างกิจกรรมได้ 

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> การตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมิน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

5 จาก 10 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ