การตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมิน

  • ปรับปรุงเมื่อ

สำหรับการตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมินเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลของ กิจกรรมที่สร้างขึ้น สามารถตั้งค่ากิจกรรมเพิ่มเติม / แก้ไขเกณฑ์เกณฑ์การประเมิน /ตั้งค่าการประกาศคะแนนหรือซ่อนคะแนนและ ประเมินงานของนักศึกษา ซึ่งวิธีการตั้งค่าดังนี้

ใครสามารถตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมินได้บ้าง

  • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์ 

ตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมิน

1. ไปที่ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"

2. เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการตั้งค่า

3. คลิก 2020-05-14_1321.png เพื่อแก้ไขข้อมูลของกิจกรรม

4. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

การประกาศคะแนน / ซ่อนคะแนน:

1. คลิก "ประกาศคะแนน" เพื่อประกาศคะแนนให้นักศึกษารับทราบ 

2. คลิก "ซ่อนคะแนน" เพื่อซ่อนคะแนนจากนักศึกษาเมื่อคุณตรวจงานนักศึกษาแล้ว 

วิธีการประเมินงานนักศึกษา

1. คลิก "ประเมิน" เพื่อประเมินงานนักศึกษา

2. เข้าสู่หน้าประเมินงานนักศึกษา

 

การเพิ่ม / แก้ไขเกณฑ์การประเมิน

อาจารย์สามารถแก้ไขเกณฑ์ที่เป็นผลการเรียนรู้และคะแนนในแต่ละเกณฑ์การประเมินได้ ยกเว้นเกณฑ์การประเมินที่มาจากผลการเรียนรู้ที่นำเข้าจาก New Acis จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ระดับคะแนนเท่านั้น

 

การแก้ไขเกณฑ์การประเมิน

มีขั้นตอนง่าย ๆ ในการแก้ไขเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

1. คลิก "แก้ไข"

2. แก้ไขข้อมูลของคุณ

3. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

การเพิ่มเกณฑ์การประเมิน

สามารถเพิ่มเกณฑ์การประเมินเพื่อประเมินนักศึกษาในด้านอื่นๆ เช่น เกณฑ์การนำเสนอผลงาน สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก"สร้าง"

2. กรอกข้อมูลและคะแนน

3. กำหนดคะแนนที่คาดหวังสำหรับเกณฑ์นั้น

4. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

การนำเข้าเกณฑ์การประเมิน

1. คลิก "นำเข้า" 

2. ไปที่กิจกรรมที่คุณต้องการนำเข้า

3. เลือกเกณฑ์การประเมินที่ต้องการ

4.คลิก "บันทึก"

หมายเหตุ:   สามารถตั้งค่าการติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยไม่ต้องมีคะแนนให้นำเครื่องหมายคิดคะแนนออก เพื่อเป็นการประเมินลำดับเท่านั้นไม่มีการให้คะแนน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น