การสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

 • ปรับปรุงเมื่อ
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ คือ วิธีการสอนและการเรียนรู้ที่อาจารย์สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ เช่น คลิปวิดีโอ กิจกรรมทัศนศึกษา และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใครสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้บ้าง 

 • ทีมผู้สอน

วิธีการสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

 1. ไปที่ฟีเจอร์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 2. คลิก สร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 3. ตั้งชื่อกิจกรรม
 4. กำหนดวันเริ่มแสดง และวันสิ้นสุดแสดง
 5. กำหนดครั้งที่ต้องการใช้กิจกรรม (หากมี)
 6. คลิกไอคอน  2020-05-14_1544.png  เพื่ออัปโหลดเอกสารหรือไฟล์ที่ต้องการ หรือหากต้องการใส่ลิงก์วิดีโอจากสื่อภายนอกก็สามารถทำได้ เพียงคลิกไอคอน insert_link.png และใส่รายละเอียดที่จำเป็น เช่น
  Text to display เพื่อตั้งชื่อลิงก์
  Title เพื่อตั้งชื่อลิงก์เมื่อนำลูกศรไปชี้ที่ลิงก์นั้นๆ
  Target เพื่อตั้งค่าให้เปิดลิงก์นี้ที่หน้าต่างเดิมหรือหน้าต่างใหม่

  new la.png

 7. เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้ว คลิก "สร้าง" 

หมายเหตุ

 • หากต้องการผูกกิจกรรมกับผลการเรียนรู้ ให้สร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ฟีเจอร์ แผนการสอน (Plan) โดยการคลิกปุ่ม สร้าง (New) ที่ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ หรือนำเข้า (Import) ได้เช่นเดียวกัน
 • หากไม่กำหนดวันสิ้นสุดแสดง (End date) นักศึกษาจะมองเห็นและเข้าถึงกิจกรรมได้ตลอด
 • ปัจจุบันระบบไม่ได้แสดงวันและเวลาที่อาจารย์สร้างกิจกรรม โดยระบบจะแสดงเพียงแค่วันที่เริ่มแสดงและวันที่สิ้นสุดของกิจกรรมตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้เท่านั้น

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ