การตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมินและเกณฑ์การประเมิน

  • ปรับปรุงเมื่อ

สำหรับการตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมินเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลของกิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity) ที่สร้างขึ้น ซึ่งสามารถตั้งค่ากิจกรรมเพิ่มเติม แก้ไขเกณฑ์เกณฑ์การประเมิน ตั้งค่าการประกาศคะแนนหรือซ่อนคะแนน และประเมินงานของนักศึกษา 

ใครสามารถตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมินได้บ้าง

  • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์ 

ตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมิน

1. ไปที่ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"

2. เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการตั้งค่า

3. คลิก 2020-05-14_1321.png เพื่อแก้ไขข้อมูลของกิจกรรม

4. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การประกาศคะแนน / ซ่อนคะแนน:

1. คลิก "ประกาศคะแนน" เพื่อประกาศคะแนนให้นักศึกษารับทราบ 

2. คลิก "ซ่อนคะแนน" เพื่อซ่อนคะแนนจากนักศึกษาเมื่อคุณตรวจงานนักศึกษาแล้ว 

วิธีการประเมินงานนักศึกษา

1. คลิก "ประเมิน" เพื่อประเมินงานนักศึกษา

2. เข้าสู่หน้าประเมินงานนักศึกษา

3. ให้คะแนนหรือระดับการทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การเพิ่ม/แก้ไขเกณฑ์การประเมิน

อาจารย์สามารถแก้ไขเกณฑ์ที่เป็นผลการเรียนรู้และคะแนนในแต่ละเกณฑ์การประเมินได้ ยกเว้นเกณฑ์การประเมินที่มาจากผลการเรียนรู้ที่นำเข้าจาก NewAcis จะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ แต่จะสามารถแก้ไขระดับการทำได้เเพียงท่านั้น

การแก้ไขเกณฑ์การประเมิน

1. คลิก "แก้ไข"

2. แก้ไขข้อมูลของคุณ

3. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเพิ่มเกณฑ์การประเมิน

1. คลิก"สร้าง"

2. กรอกข้อมูลและคะแนน

3. กำหนดคะแนนที่คาดหวังสำหรับเกณฑ์นั้น

4. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การนำเข้าเกณฑ์การประเมิน

1. คลิก "นำเข้า" 

2. ไปที่กิจกรรมที่คุณต้องการนำเข้า

3. เลือกเกณฑ์การประเมินที่ต้องการ

4.คลิก "บันทึก"

หมายเหตุ

หากต้องการการติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยไม่คิดคะแนน ให้นำเครื่องหมายคิดคะแนนออก เพื่อเป็นการประเมินระดับการทำด้เท่านั้น ไม่มีการให้คะแนน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 50 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ