รายการกิจกรรมเพื่อการประเมิน

 • ปรับปรุงเมื่อ

ที่ฟีเจอร์ Assessment Activity ระบบจะแสดงรายการของกิจกรรมเพื่อการประเมินทั้งหมดที่ถูกสร้างไว้ในห้องเรียน ไม่ว่าจะถูกสร้างผ่านฟีเจอร์ Plan หรือฟีเจอร์ Assessment Activity ก็จะถูกนำมาแสดงไว้ที่หน้า "รายการกิจกรรมเพื่อการประเมิน" หรือ "Assessment Activity List"

asm list.png

รายการกิจกรรมเพื่อการประเมินประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ที่หน้า รายการกิจกรรมเพื่อการประเมิน หรือ Assessment Activity List จะประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อกิจกรรมเพื่อการประเมิน 
 • วันที่และเวลาเริ่มแสดงกิจกรรม 
 • วันที่และเวลากำหนดส่งกิจกรรม โดยนักศึกษาจะยังคงมองเห็นกิจกรรมนี้และส่งงานได้อยู่ถึงแม้จะเลยวันที่และเวลากำหนดส่งไปแล้ว
 • ประเภทของกิจกรรม: กลุ่ม/เดี่ยว
 • จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ส่งงาน
 • ประเภทของกิจกรรม: กิจกรรมเพื่อการประเมิน/ควิซ
 • จำนวนนักศึกษาที่รอการประเมินงาน
 • ปุ่ม "ประเมิน" : คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้าประเมินงาน โดยระบบจะพาไปยังรายชื่อนักศึกษาคนแรกของห้องเสมอ
 • ปุ่ม "จัดการผู้ประเมิน" : ปุ่มนี้จะปรากฏเมื่อกิจกรรมถูกตั้งค่าให้มีผู้ประเมินงานมากกว่า 1 คน และกิจกรรมยังไม่ได้ถูกจัดการผู้ประเมิน
 • ไอคอนรูปดาว แสดงกิจกรรมมีความสำคัญ สามารถตั้งค่าได้ตอนสร้างกิจกรรม

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 48 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ