รายการกิจกรรมเพื่อการประเมิน

 • ปรับปรุงเมื่อ

หลังจากที่อาจารย์สร้างกิจกรรมในฟีเจอร์แผนการสอน ระบบจะประมวลและมาแสดงในฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)"

ใครสามารถเข้าถึงรายการกิจกรรมเพื่อการประเมินได้บ้าง

 • สมาชิกทั้งหมดของทีมผู้สอน

รายการกิจกรรมเพื่อการประเมิน

 • ชื่อกิจกรรมเพื่อการประเมิน
 • วันที่-เวลากำหนดส่ง
 • ประเภทของงาน: กลุ่ม/เดี่ยว
 • จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ส่งงาน
 • ประเภทของกิจกรรม: กิจกรรมเพื่อการประเมิน/ควิซ
 • จำนวนนักศึกษาที่กำลังรอรับการประเมิน
 • ปุ่ม "ประเมิน" : คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้าประเมินงาน
 • ปุ่ม "จัดการผู้ประเมิน" : ปุ่มนี้จะปรากฏเมื่ออาจารย์ยังไม่ได้ตั้งค่าผู้ประเมิน
 • ไอคอนรูปดาว แสดงกิจกรรมมีความสำคัญ สามารถตั้งค่าได้ตอนสร้างกิจกรรม

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น