เกณฑ์การประเมินกิจกรรม

  • ปรับปรุงเมื่อ

โดยปกติเกณฑ์เพื่อการประเมิน (criteria) จะเป็นเกณฑ์เดียวกับผลการเรียนรู้ที่อาจารย์กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอาจารย์สามารถสร้างเกณฑ์เพื่อการประเมินเพิ่มเติมนอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวได้ โดยมีวิธีการสร้างดังนี้

ใครสามารถสร้างเกณฑ์การประเมินได้บ้าง 

โดยค่าเริ่มต้นบทบาทต่อไปนี้สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินได้ :

  • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์

วิธีการสร้างเกณฑ์การประเมิน 

  1. ไปที่ฟีเจอร์ "Assessment Activity"
  2. คลิก "สร้าง" บนเกณฑ์การประเมิน
  3. คลิก "แก้ไข"
  4. กำหนดคะแนนและคำอธิบายของแต่ละระดับ
  5. กำหนดระดับความคาดหวัง
  6. ทำเครื่องหมายถูก ที่ "คิดคะแนน" เพื่อคำนวณคะแนน หรือนำเครื่องหมายออกเพื่อตั้งค่าไม่คำนวณคะแนน
  7. คลิก "บันทึก"

หมายเหตุ:

1. หากอาจารย์ตรวจงานนอกระบบเเต่จะประกาศคะแนนผ่าน LEB2 ทีมงานแนะนำให้อาจารย์เริ่มต้นสร้างกิจกรรมและสร้างเกณฑ์การประเมิน (Criteria) ให้ครบทุกตัวตามที่ต้องการก่อนที่จะ Export ไฟล์บนระบบออกมาใช้งาน เพื่อเวลาอาจารย์จะนำไฟล์คะแนนดังกล่าวที่ได้ทำการตรวจนอกระบบ กลับเข้าไปยังระบบอีกครั้งเพื่อประกาศคะแนน ระบบจะได้ทำการคำนวณคะแนนได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ทุกตัว

2. หากอาจารย์ต้องการเพิ่มเกณฑ์การประเมินที่มาจากผลการเรียนรู้ ให้ผูกกิจกรรมกับผลการเรียนรู้เพื่อติดตามผล โดยไปที่หน้าฟีเจอร์ Plan แล้วเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการผูกกับกิจกรรม จากนั้นกด Import

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น