เกณฑ์การประเมินกิจกรรม

 • ปรับปรุงเมื่อ

โดยปกติเกณฑ์เพื่อการประเมิน (criteria) จะเป็นเกณฑ์เดียวกับผลการเรียนรู้ที่อาจารย์กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอาจารย์สามารถสร้างเกณฑ์เพื่อการประเมินเพิ่มเติมนอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวได้ โดยมีวิธีการสร้างดังนี้

บทบาทใดสามารถสร้างเกณฑ์การประเมินได้?

 • ทีมผู้สอน

วิธีการสร้างเกณฑ์การประเมิน 

 1. เลือกกิจกรรมเพื่อการประเมินที่ต้องการ
 2. ที่หน้า Activity detail คลิกปุ่ม "สร้าง" ที่อยู่เหนือตารางเกณฑ์การประเมิน
 3. คลิก "แก้ไข" 
 4. กำหนดคะแนนและคำอธิบายของแต่ละระดับ
 5. กำหนดระดับความคาดหวัง สามารถลบ (คลิก กากบาท) ระดับความคาดหวังได้ตามเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน
 6. ทำเครื่องหมายถูก ที่ "คิดคะแนน" เพื่อคำนวณคะแนน หรือนำเครื่องหมายออกหากไม่ต้องการคำนวณคะแนนในเกณฑ์การประเมินนั้นๆ โดยวัดผลเป็นระดับ
 7. คลิก "บันทึก"

หมายเหตุ

 • หากอาจารย์ตรวจงานนอกระบบเเต่จะประกาศคะแนนผ่าน LEB2 ทีมงานแนะนำให้อาจารย์เริ่มต้นสร้างกิจกรรมและสร้างเกณฑ์การประเมิน (Criteria) ให้ครบทุกตัวตามที่ต้องการก่อนที่จะ Export ไฟล์บนระบบออกมาใช้งาน เพื่อเวลาอาจารย์จะนำไฟล์คะแนนดังกล่าวที่ได้ทำการตรวจนอกระบบ กลับเข้าไปยังระบบอีกครั้งเพื่อประกาศคะแนน ระบบจะได้ทำการคำนวณคะแนนได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ทุกตัว
 • หากอาจารย์ต้องการเพิ่มเกณฑ์การประเมินที่มาจากผลการเรียนรู้ ให้ผูกกิจกรรมกับผลการเรียนรู้เพื่อติดตามผล โดยไปที่หน้าฟีเจอร์ Plan แล้วเลือกกิจกรรมการประเมินที่ต้องการ จากนั้นกด Import
 • หากนักศึกษาส่งงานในกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบเกณฑ์การประเมินได้

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ