การนำเข้าเกณฑ์การประเมินกิจกรรม

 • ปรับปรุงเมื่อ

อาจารย์สามารถนำเข้าเกณฑ์การประเมินกิจกรรมจากผลการเรียนรู้จากกิจกรรมเพื่อการประเมินที่สร้างไว้ก่อนหน้าในห้องเรียนได้

บทบาทใดสามารถนำเข้าเกณฑ์การประเมินได้?

 • ทีมผู้สอน

วิธีการนำเข้าเกณฑ์การประเมิน 

 1. เลือกกิจกรรมการประเมินที่ต้องการ
 2. ที่หน้า Activity detail คลิกปุ่ม "นำเข้า" ที่อยู่เหนือตารางเกณฑ์การประเมิน
 3. คลิก drop down ของกิจกรรมที่มีเกณฑ์การประเมินที่ต้องการนำเข้ามาใช้ซ้ำ
 4. ทำเครื่องหมายถูกต้องหน้าเกณฑ์การประเมินที่ต้องการเลือก
 5. คลิก "บันทึก"

สิ่งที่สามารถแก้ไขได้ในเกณฑ์การประเมินที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง

 • คะแนนของแต่ละระดับ
 • คำอธิบายของความคาดหวังแต่ละระดับ
 • กำหนดระดับความคาดหวัง

หมายเหตุ

 • หากไม่ต้องการคำนวณคะแนนสามารถนำเครื่องหมายถูกที่ช่องคิดคะแนนออก
 • สำหรับเกณฑ์การประเมินที่มาจาก Course Learning Outcome mี่หลักสูตรกำหนด จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบคำอธิบายได้ อาจารย์สามารถทำได้เพียงกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความคาดหวังเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 48 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ