ภาพรวมของการสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน

 • ปรับปรุงเมื่อ

Overall-Assessment-Activity-TH.jpg

กิจกรรมเพื่อการประเมินเป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเพื่อประเมินและพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
 

 
ใครสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินได้บ้าง
 
โดยบทบาทต่อไปนี้สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน:
 • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์ 

วิธีสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน :

สร้างกิจกรรมใน ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. คลิก "สร้างกิจกรรม"
 3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการประเมิน
 4. คลิก "สร้าง"

สร้างกิจกรรมใน ฟีเจอร์ "แผนการสอน"

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "แผนการสอน"
 2. คลิก "สร้าง" เพื่อสร้างกิจกรรม
 3. เลือก "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 4. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการประเมิน
 5. คลิก "สร้าง"

หมายเหตุ

 • กิจกรรมที่สร้างในฟีเจอร์ "แผนการสอน" สามารถผูกผลการเรียนรู้ได้ 
 • ระบบจะ default วันเริ่มต้นแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน หากไม่ได้กำหนดจะไม่สามารถสร้างกิจกรรมได้
 • ปัจจุบันระบบไม่ได้แสดงวันและเวลาที่อาจารย์สร้างกิจกรรม โดยระบบจะแสดงเพียงแค่วันที่เริ่มแสดงและวันที่สิ้นสุดของกิจกรรมตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้เท่านั้น

นำเข้ากิจกรรมเพื่อผูกกับผลการเรียนรู้

หากสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ แล้วสามารถนำเข้ากิจกรรมเพื่อติดตามผลการเรียนรู้เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "แผนการสอน" เลือก ผลการเรียนรู้ที่ต้องการผูกกับกิจกรรม
 2. คลิก "นำเข้า" ที่กิจกรรมเพื่อการประเมิน
 3. เลือก กิจกรรมที่ต้องการผูกกับผลการเรียนรู้ตัวนี้ 
 4. คลิก "เพิ่ม" เพื่อผูกกิจกรรมเข้ากับผลการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น