ภาพรวมของการสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน

 • ปรับปรุงเมื่อ

Overall-Assessment-Activity-TH.jpg

กิจกรรมเพื่อการประเมินเป็น 1 ในวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมในห้องเรียน
 

ใครสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินได้บ้าง

 • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์ 

วิธีสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน 

สามารถสร้างได้ทั้งบนฟีเจอร์ "แผนการสอน (Plan)" และ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)"

สร้างกิจกรรมบนฟีเจอร์ "แผนการสอน"

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "แผนการสอน"
 2. คลิก "สร้าง" เพื่อสร้างกิจกรรม
 3. เลือก "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 4. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการประเมิน
 5. คลิก "สร้าง"

สร้างกิจกรรมบนฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. คลิก "สร้างกิจกรรม"
 3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการประเมิน
 4. คลิก "สร้าง"

หมายเหตุ

 • กิจกรรมที่สร้างบนฟีเจอร์ "แผนการสอน" สามารถผูกกิจกรรมกับผลการเรียนรู้ได้ทันที 
 • ระบบจะ default วันเริ่มต้นแสดง (Publish date) เป็นวันที่ปัจจุบัน หากไม่ได้กำหนดจะไม่สามารถสร้างกิจกรรมได้
 • ปัจจุบันระบบไม่ได้แสดงวันและเวลาที่อาจารย์สร้างกิจกรรม โดยระบบจะแสดงเพียงแค่วันที่เริ่มแสดง (Publish date) และวันที่สิ้นสุดของกิจกรรม (Due date) ตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้เท่านั้น

การนำเข้ากิจกรรมเพื่อผูกกับผลการเรียนรู้

หากสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินไว้แล้วที่ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)" สามารถนำเข้ากิจกรรมมาผูกกับผลการเรียนรู้เพื่อติดตามผลได้ เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "แผนการสอน"
 2. เลือก ผลการเรียนรู้ที่ต้องการผูกกับกิจกรรม
 3. คลิก "นำเข้า" ที่คอลัมน์กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)
 4. เลือก กิจกรรมที่ต้องการผูกกับผลการเรียนรู้ตัวนี้ 
 5. คลิก "เพิ่ม" เพื่อผูกกิจกรรมเข้ากับผลการเรียนรู้

บทความที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 49 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ