สร้างแบบสำรวจ (Survey) เพื่อเข้าถึงหัวใจของการเรียนรู้

 • ปรับปรุงเมื่อ

หัวใจของการเรียนรู้ที่แท้จริง คือ การที่คุณรับฟังความคิดเห็นกับจากนักศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อใจหรือเป็นแนวทางในการจัดการห้องเรียนให้ตรงตามความต้องการของพวกเขามากยิ่งขึ้น 

อาจารย์สามารถสร้างแบบสำรวจ (Survey) ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • ไปที่ฟีเจอร์ แบบสำรวจ 
 • คลิก "Create" ระบบจะแสดงหน้าต่าง Create Survey
 • กรอกรายละเอียดดังนี้
  • Title - ชื่อแบบสำรวจ
  • Description - รายละเอียดแบบสำรวจ/ วัตถุประสงค์
  • Schedule a publish date วันและเวลาที่จะให้นักศึกษาเห็นแบบสำรวจ (หากยังไม่ถึงวันที่กำหนด จะไม่เห็นแบบสำรวจ)
  • End date - วันและเวลาที่ให้ทำแบบสำรวจวันสุดท้าย
  • คลิก Create
  • จะกลับไปที่หน้าเดิม ให้เลือกแบบสำรวจที่เราสร้าง
  • คลิก Add

การสร้างแบบสำรวจ มีทั้งหมด 4 แบบ

 1. Learning Outcome Based Question - สามารถดึงระดับความคาดหวังที่สร้างจาก Learning Outcome ได้ โดยอาจารย์สามารถสร้างคำถามในรูปแบบสำรวจวัดระดับความรู้ความเข้าใจ

  lo_survey.png

 2. Rating - รูปแบบจะคล้ายกับ Learning Outcome Based Question เพียงแต่ไม่ได้ผูกคำตอบกับระดับความคาดหวังที่สร้างจาก Learning Outcome เพิ่มคำอธิบายแต่ละระดับและสามารถกำหนดระดับที่คาดหวังได้

  survey_rating.png

 3. Short Answer - เป็นการสร้างคำถามปลายเปิด เพื่อให้นักศึกษาสามารถพิมพ์คำตอบสั้นๆได้ และไม่มีการจำกัดจำนวนตัวอักษร นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถใส่ keyword เพื่อเป็นคำตอบที่คาดหวังได้

  short_sur.png

 4. Multiple Choices - สร้างคำถามโดยกำหนดตัวเลือกสำหรับคำตอบ สามารถเพิ่มตัวเลือกและกำหนดคำตอบที่คาดหวังได้

  multiple.png

หมายเหตุ

 • ปัจจุบันระบบไม่ได้แสดงวันและเวลาที่อาจารย์สร้างแบบสำรวจ โดยระบบจะแสดงเพียงแค่วันที่เริ่มแสดงและวันที่สิ้นสุดของแบบสำรวจตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้เท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

12 จาก 22 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ