เช็กสถานะและเวลาส่งงานของนักศึกษา

 • ปรับปรุงเมื่อ

เช็กสถานะการส่งงานนักศึกษา แค่คลิกเดียว จะส่งงานมาเวลาไหน อาจารย์เช็กได้ไม่มีพลาด

 1. เข้าไปที่ Assessment Activity
 2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการตรวจงาน คลิก Assess
 3. เลือกนักศึกษาที่ต้องการตรวจงานหรือดูข้อมูลการส่งงาน
 4. คลิก icon แนบไฟล์ จะมีข้อมูลการส่งงานของนักศึกษาในแต่ละครั้ง
 • เช็กสถานะการส่งงานของนักศึกษาว่ามีการส่งงานเข้ามาตอนเวลาใด
 • อาจารย์มีหลักฐานในการยืนยันกับนักศึกษา กรณีนักศึกษาส่งงานช้ากว่ากำหนด
 • มีข้อมูลดูย้อนหลังได้ว่านักศึกษามีการแก้ไขงานกี่ครั้ง
 • กรณีนักศึกษาส่งงานครั้งแรกตรง เวลา แต่มีการข้ามาแก้ไขไฟล์แต่ส่งเกินกำหนด ระบบจะบันทึกการแก้ไขครั้งล่าสุดว่าส่ง Late
 • เมื่อนักศึกษาเข้ามาส่งงานหรือมีการแก้ไขระบบจะเก็บข้อมูลไว้ทันที

  Tips-of-the-day-_______________2.jpg

จะเลือกตรวจงานนักศึกษาโดยใช้ฟิลเตอร์กรองสถานะการส่งงาน ก็ทำได้เช่นกัน

 1. เข้าไปที่ Assessment Activity
 2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการตรวจงาน คลิก Assess
 3. คลิกไอคอนฟิลเตอร์ เพื่อกรองสถานะการส่งงานของนักศึกษา
 • แสดงเฉพาะนักศึกษาที่ส่งงาน
 • แสดงเฉพาะนักศึกษาที่ส่งงานตรงเวลา
 • แสดงเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ส่งงาน
 • แสดงเฉพาะนักศึกษาที่ส่งงานช้า
 • แสดงเฉพาะนักศึกษาที่ตรวจงานแล้ว
 • แสดงเฉพาะนักศึกษาที่ประเมินแล้ว
 • แสดงเฉพาะนักศึกษาที่รอการประเมิน

หรือกรองนักศึกษาโดยภาควิชา

status.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

2 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ