ยกเลิกผลการประเมินกิจกรรม

 • ปรับปรุงเมื่อ

เมื่ออาจารย์ทำการประเมินงานแล้วและต้องการยกเลิก สามารถเลือกล้างข้อมูลผลการประเมินได้ โดยการล้างข้อมูลนี้จะเป็นการคืนค่าผลการประเมินกลับไปยังค่าเริ่มต้น (รอการประเมิน) แทน

ขั้นตอน

 1. เลือกกิจกรรมที่ต้องการ
 2. ค้นหารายชื่อนักศึกษาที่ต้องการยกเลิกผลการประเมิน
 3. คลิก "ประเมิน" ที่ตารางการส่งงานเพื่อเข้าสู่หน้าประเมินงาน

  ___________.png

 4. คลิกปุ่มสีเขียว ระบบจะแสดงเพิ่มส่วนของเกณฑ์การประเมิน

  ___________.png

 5. คลิก "ล้างข้อมูล" ด้านท้ายของเกณฑ์ที่ต้องการยกเลิกผลการประเมิน

  _________________.png

 6. ยืนยันการล้างข้อมูล โดยเลือกคลิก "ใช่" หรือ "ไม่ใช่"

  _____________________.png

 7. หลังจากยืนยันล้างข้อมูลแล้ว ระบบจะยกเลิกผลการประเมินและอาจารย์สามารถทำการประเมินใหม่ได้

  _________________________2.png

สำหรับห้องเรียน OBEM และ OBEM Buffer Class ข้อมูลผลการประเมินจะถูกส่งไปยังระบบ Avatar ทันทีหลังการประเมิน แต่หากอาจารย์มีการล้างข้อมูลผลการประเมินหลังจากที่ผลการประเมินนั้นถูกส่งไปยังระบบ Avatar แล้ว ข้อมูลที่ปรากฏบนระบบ Avatar จะไม่ถูกอัปเดต อาจารย์จะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลบนระบบ Avatar ด้วยตนเองหรือติดต่อทีมงาน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 48 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ