การจัดการผู้ประเมิน

  • ปรับปรุงเมื่อ

การจัดการผู้ประเมินคือการกำหนดอาจารย์สำหรับประเมินงาน/ตรวจงานของนักศึกษา โดยสามารถกำหนดให้การประเมินงานของนักศึกษาประเมินโดยผู้ประเมิน 1 คนหรือมากกว่า 1 คนก็ได้ การกำหนดผู้ประเมิน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ใครสามารถจัดการผู้ประเมินได้บ้าง?

  • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์ 

ขั้นตอนการจัดการผู้ประเมิน

  1. ไปที่ Assessment activity
  2. คลิก Manage reviewer (จะอยู่ใต้ criteria)
  3. คลิก Add Reviewer 
  4. ทำเครื่องหมายถูกต้องที่หน้ารายชื่ออาจารย์ที่ต้องการกำหนดให้เป็นผู้ประเมินงานนักศึกษา สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คน

หมายเหตุ: หากกำหนดให้มีอาจารย์มากกว่า 1 คนเป็นผู้ประเมินงานนักศึกษา คะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโดยทุกคน และหากผู้ประเมินคนใดคนหนึ่งยังไม่ทำการประเมินงานของนักศึกษา คะแนนจะไม่ปรากฏและนักศึกษาจะเห็นสถานะอยู่ระหว่างการประเมิน นักศึกษาจะเห็นคะแนนก็ต่อเมื่อผู้ประเมินทุกคนได้ทำการประเมินงานเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 46 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ