การประกาศคะแนนบนระบบ LEB2

 • ปรับปรุงเมื่อ

Score-Announcement-on-LEB2-TH.jpg

หลังผ่านช่วงวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาไปแล้ว ถึงเวลาที่อาจารย์จะต้องประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบ การประกาศคะแนนสามารถทำได้ทั้งบนกิจกรรมประเภท Assessment Activity และแบบทดสอบ (Quiz) นอกจากนี้หากอาจารย์เก็บผลคะแนนนอกระบบแต่ต้องการนำคะแนนมาประกาศบนระบบ LEB2 ก็สามารถทำได้เช่นกัน

วิธีประกาศคะแนนกิจกรรมประเภท Assessment Activity

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
 3. ไปที่ กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)
 4. เลือกกิจกรรม Assessment Activity ที่ต้องการ
 5. ประเมินงานนักศึกษา
  หากประเมินบนระบบ สามารถดูวิธีการประเมินได้ ที่นี่
  หากประเมินงานนอกระบบ สามารถดูวิธีการประเมินได้ ที่นี่ 
 6. เมื่อทำการประเมินงานนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมาที่หน้ากิจกรรมที่ประเมินและ กดปุ่ม ประกาศคะแนน (Announce Score)

announce_score.png

วิธีประกาศคะแนนกิจกรรมประเภท Quiz

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
 3. ไปที่ กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)
 4. เลือกควิซที่ต้องการ
 5. ไปที่ ตั้งค่า (Settings)
 6. ไปที่ การตั้งค่าพิเศษ (Advance Settings)
 7. เปิดการประกาศคะแนน
  สามารถเลือกได้ว่าจะประกาศคะแนน หลังจากตรวจคำตอบเสร็จทั้งหมด หรือ หลังจากตรวจคำตอบเสร็จทั้งหมดและหลังวันสิ้นสุดแบบทดสอบ

announce_quiz.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

25 จาก 48 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ