การส่งงานคืออะไร

  • ปรับปรุงเมื่อ
หากต้องการที่จะเห็นข้อมูลการส่งงานของนักศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งงานได้ในกิจกรรมเพื่อการประเมิน สามารถเห็นข้อมูลที่นักศึกษาส่งงาน สถานะการส่งงาน คะแนนที่นักศึกษาได้รับ และดาวน์โหลดไฟล์งานของนักศึกษา
 

 
ใครสามารถดูข้อมูลการส่งงานได้บ้าง
 บทบาทต่อไปนี้ในห้องเรียนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
  • ทีมผู้สอนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

วิธีการตรวจข้อมูลการส่งงานข้อมูล

  1. ไปที่ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
  2. คลิก "ชื่อกิจกรรมที่ต้องการ"
  3. ไปที่ "การส่งงาน" อยู่ที่บริเวณด้านล่างของหน้า
  4. เลือก "แสดงนักศึกษาทั้งหมด"เพื่อเลือกดูข้อมูลตามสถานะการส่งงานของนักศึกษา
  5. ค้นหาด้วย รหัสนักศึกษาหรือรายชื่อนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลการส่งงานของ
  6. คลิก "ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์การบ้านของนักศึกษาทั้งหมด

หมายเหตุ 

1. ตารางจะแสดงรายละเอียดอื่น ๆ ของนักศึกษาแต่ละคน เช่น คะแนน จำนวนความคิดเห็น สถานะการส่งงาน และดาวน์โหลดไฟล์ของนักศึกษาแต่ละคน

2. หากการบ้านยังไม่ได้รับการประเมิน ให้คลิก "ประเมิน" เพื่อประเมินงานนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ